Informatyka dla Ciebie. Klasy 1-3

Informatyka dla Ciebie. Klasy 1-3

Zeszyt ćwiczeń z informatyki, część 2

Autorzy: Andrzej Dyrek, Piotr Kowalski, Jacek Ropelewski

„Informatyka dla Ciebie. Zeszyt ćwiczeń. Część II" pozwala na prowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych zajęć opartych na samodzielnej pracy z komputerem. Pozwala doskonalić umiejętności z zakresu m.in. arkusza kalkulacyjnego, grafiki i baz danych.

  • Umożliwia dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości poprzez propozycje zróżnicowanych ćwiczeń o różnym stopniu trudności.
  • Ułatwia odnalezienie treści teoretycznych dzięki odsyłaczom do płyty i podręcznika zamieszczonym przy ćwiczeniach.
  • Pomaga w opanowaniu umiejętności praktycznych dzięki licznym zrzutom ekranowym i opisom funkcjonalności.