Informatyka dla Ciebie

Podręcznik do informatyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 181/2009
Autorzy: Piotr J. Durka

Podręcznik „Informatyka dla Ciebie” dla gimnazjum wyjaśnia przystępnie nawet najtrudniejsze zagadnienia teoretyczne. Ważne miejsce zajmują w nim kwestie bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania i zasobów internetowych.

  •  Jest atrakcyjny dla ucznia poprzez zastosowanie schematów, użycie dużej ilości zdjęć i ilustracji oraz przedstawienie wielu interesujących ciekawostek.
  •  Ułatwia powtórzenie najważniejszych informacji i sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy poprzez podsumowania, pytania i ćwiczenia po każdym rozdziale.
  •  Pozwala zapoznać się z funkcjonalnościami m.in. edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i bazy danych.
  •  Uczy myślenia komputacyjnego, m.in. poprzez wprowadzenie pojęcia algorytmu oraz omówienie podstawowych mechanizmów programowania.