Informatyka Klasa 2

Informatyka Klasa 2

Zeszyt ćwiczeń

Autorzy: Michał Kęska

Aplikacja „Informatyka" do klasy 2, dostępna na płycie i stronie internetowej, gwarantuje najwyższy poziom nauczania oraz pełną realizację zapisów podstawy programowej. Zadania i filmy instruktażowe pomagają zdobyć wprawę w korzystaniu z podstawowych programów komputerowych (Paint, Word) i uczą rozwiązywania problemów. Liczne gry rozwijają kreatywne myślenie, wspierają pracę zespołową i pozwalają dobrze opanować podstawy programowania. 

Informatyka:

  • Rozwija spostrzegawczość, szybkość i refleks, kształtując umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów za pomocą programów komputerowych.
  • Usprawnia wyobraźnię i myślenie skojarzeniowe oraz rozwija kompetencje społeczne, przydatne na każdym etapie edukacji i w życiu codziennym.
  • Ułatwia zrozumienie istotnych zagadnień informatycznych oraz uczy obsługi podstawowych programów komputerowych dzięki czytelnym i prostym (krok po kroku) opisom, które ilustrują liczne zdjęcia i zrzuty ekranowe.
  • Uczy programowania poprzez zabawę – gry zawarte na w aplikacji intuicyjnie rozwijają umiejętność kodowania, logicznego myślenia i dążenia do celu, kształtują cierpliwość i myślenie przyczynowo-skutkowe.
  • Aplikacja skorelowana z zeszytem ćwiczeń pozwala na samodzielną pracę dzięki poleceniom w formie tekstu czytanego przez lektora oraz różnorodnym feedbackom na każdym etapie gry i rozwiązywania zadania. 
  • Uczy sprawnego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, myszą i klawiaturą.