Informatyka na czasie 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1037/3/2021
Autorzy: Maciej Borowiecki, Zbigniew Talaga, Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Janusz S. Wierzbicki

Podręcznik dla liceum i technikum „Informatyka na czasie 3, zakres rozszerzony” zawiera wiedzę dotyczącą różnorodnych problemów algorytmicznych oraz programowania rozwiązań w języku C++, a także relacyjnych baz danych. Korzysta z rozwiązań ułatwiających naukę, zwłaszcza młodszemu uczniowi. Przygotowuje do egzaminu maturalnego.

  • Ułatwia naukę poprzez wyraźne wyróżnienia istotnych treści (Cele lekcji, ramki Zapamiętaj! oraz Podsumowania) i informacje zawarte na marginesie (siatka pojęć, odsyłacze, Dobre rady).
  • Pomaga zrozumieć omawiane zagadnienia dzięki wykorzystaniu specyfikacji, list kroków, schematów blokowych, pseudokodów, kodów źródłowych, a także rysunków, tabel i infografik.
  • Umożliwia utrwalenie zdobywanej wiedzy poprzez proste i szybkie w wykonaniu ćwiczenia praktyczne oraz zadania o zróżnicowanym stopniu trudności i atrakcyjnej tematyce.
  • Przygotowuje do egzaminu maturalnego dzięki zadaniom, w tym zadaniom z rozwiązaniami, zebranym w bloku Wiesz, umiesz, zdasz.
  • Rozwija umiejętności społeczne poprzez możliwość realizacji projektów programistycznych.

Publikacja zdobyła I nagrodę w Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego – Najlepsza Polska Informatyczna Książka Roku 2022.