Informatyka w ćwiczeniach

Podręcznik do informatyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 114/2009/2015
Autorzy: Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak, Maciej Wiłun

Podręcznik „Informatyka w ćwiczeniach” pozwala na prowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych zajęć opartych na samodzielnej pracy ucznia z komputerem.

  • Umożliwia dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości poprzez propozycje zróżnicowanych ćwiczeń o rosnącym stopniu trudności.
  • Ułatwia odnalezienie treści teoretycznych dzięki odsyłaczom zamieszczonym przy ćwiczeniach.
  • Pomaga w opanowaniu umiejętności praktycznych dzięki licznym zrzutom ekranowym i opisom funkcjonalności.