Ja i świat zwierząt

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Książka Czytam sam. Ja i świat zwierząt umożliwia poznanie świata zwierząt żyjących dziko, hodowlanych i domowych. Uczeń poznaje cechy charakterystyczne zwierząt, środowisko ich życia i warunki hpdpwli. Tematyka poruszana w książe przybliża i pomoaga zrozumieć świat. Uwrażliwia ucznia na krzywdę i potrzeby zwierząt.

Jest przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być wykorzystana w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi.

Cele publikacji:

  •  poznanie zwierząt żyjących dziko, hodowlanych i domowych
  •  poznanie cech charakterystycznych zwierząt, środowiska ich życia i hodowli
  •  nauka empatii w stosunku do zwierząt.


Książka zawiera 45 czytanek.

Tematy w publikacji Pewny Start. Czytam Sam. Ja i świat zwierząt:

  •  Miłość do zwierząt
  •  Gdzie żyją zwierzęta?
  •  Co jedzą zwierzęta?
  •  Opieka nad zwierzętami
  •  Podróżowanie ze zwierzętami
  •  Schronisko dla zwierząt