Jak pomóc dziecku z dysleksją

Jak pomóc dziecku z dysleksją

Ćwiczenia dla uczniów klas 4-6. Część 2

Autorzy: Anna Radwańska

Poradnik zawiera ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli i rodziców do wykorzystania podczas pracy z uczniem, aby stymulować jego rozwój i pozwolić osiągnąć sukces edukacyjny. Docelowa grupa uczniów 4–6 klasa szkoły podstawowej.