Jaki jestem?

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Poznanie samego siebie to podstawa zrozumienia świata otaczającego ucznia. Dlatego budowanie kompetencji społecznych w procesie kształcenia warto również wzbogacić o autorefleksję. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomagają w realizacji tego celu czytanki zawarte w publikacji „Pewny start. Czytam sam. Jaki jestem?”

To jedna z sześciu części cyklu czytanek, które są przeznaczone dla uczniów:

  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • ze spektrum autyzmu,
  • z innymi trudnościami rozwojowymi.

Celem ich powstania jest wsparcie rozwoju kompetencji społecznych ucznia, jak również kształtowanie jego umiejętności poznawczych związanych z czytaniem.

Ten zestaw materiałów:

  • koncentruje się na tematyce związanej z budowaniem tożsamości ucznia – czytanki pozwalają mu lepiej poznać własne zalety i wady, nazwać towarzyszące mu emocje, a także rzeczy, które sprawiają trudność,
  • zawiera ponad 40 angażujących czytanek o zróżnicowanej tematyce – nauczyciel może swobodnie wybierać te, które najbardziej pasują do realizowanego programu dydaktycznego,
  • został wzbogacony o ćwiczenia do każdej czytanki – to zadania praktyczne, które pozwalają uczniowi przećwiczyć kompetencje społeczne,
  • to pouczająca lektura, która pozwala uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lepiej zrozumieć siebie i otoczenie.