Jestem dorosły

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin

Celem publikacji Pewny Start. Instrukcje Zachowań. Jestem dorosły jest uświadomienie praw i obowiązków związanych z dorosłością, wyjaśnienie pojęć: odpowiedzialność, samodzielność oraz podanie informacji związanych z dowodem osobistym. Książka może być wykorzystywana jako pomoc w czynnościach dnia codziennego, a jej głównym zadaniem jest zwiększenie samodzielności dzieci i przygotowanie ich do dorosłości.

Tematyka:

  •  co to znaczy być dorosłym
  •  dowód osobisty – co to jest, kto, kiedy i komu go wydaje; PESEL – jak czytać ten numer
  •  samodzielność i plany na przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

    Publikację Pewny Start. Instrukcje Zachowań. Jestem dorosły opracowano z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Może być również wykorzystywana w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
    Publikacja została napisana tekstem do łatwego czytania i zawiera materiał ilustracyjny w formie zdjęć.


Praca z materiałami powinna przebiegać zgodnie z następującymi etapami:

  •  wprowadzenie – nauczyciel omawia instrukcje z uczniem w szkole
  •  ćwiczenie – uczeń stara się stosować instrukcje w naturalnych sytuacjach, z pomocą nauczyciela lub rodzica
  •  wdrożenie – uczeń samodzielnie wykonuje określone czynności, z pomocą instrukcji.