Junior Explorer

Junior Explorer

Bank Pomysłów to nieocenione wsparcie nauczycieli w pracy z uczniami o różnych poziomach językowych oraz różnych potrzebach edukacyjnych i stylach uczenia się w postaci osobnej publikacji, a w niej:

 

  • 72 strony dodatkowych materiałów dla nauczyciela,
  • 2 artykuły dla nauczycieli,
  • karty z ćwiczeniami utrwalającymi dla uczniów wolniej pracujących i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dyslektyków),
  • karty z ćwiczeniami o podwyższonym stopniu trudności, dla tzw. „fast finishers”,
  • ćwiczenia powtórkowe,
  • ćwiczenia oznaczone ikonami sensorycznymi, odwołującymi się do różnych stylów uczenia.