Junior Explorer

Junior Explorer

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Nr dopuszczenia: 837/3/2019
Autorzy: Jennifer Heath-Kalligeraki, Marta Mrozik, Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Nowa Edycja 2022-2024

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim dodatkowo:

  • lekcje interkulturowe w sekcji Extra Culture poświęcone Polsce,
  • duży projekt edukacyjny związany z przewidywanie przyszłości, do realizacji i prezentacji w ramach Dni Języków Obcych, święta szkoły, wymiany międzynarodowej itp.,
  • ciekawe projekty łączące naukę języka ze zdobywaniem wiedzy z innych dziedzin,
  • motyw walizki wspierający dokonywanie samooceny przez uczniów.
Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także