Kalendarz ogrodnika. Plansze magnetyczne

Pewny start. Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń,Anna Minkiewicz,Krystyna Rapiej

Aktywni zawodowo Kalendarz ogrodnika. Plansze magnetyczne” to doskonała pomoc podczas omawiania zagadnień związanych z wykonywaniem sezonowych czynności porządkowych i pielęgnacyjnych w ogrodzie, takich jak przygotowanie zagonów do zasiewu, sianie nasion, wysadzanie roślin, uprawa roślin pod osłonami, pielęgnacja trawników, roślin doniczkowych, zakładanie ogródka na parapecie.

Dzięki kalendarzowi uczniowie będą mogli łatwo pozyskać i uporządkować wiedzę na temat prac koniecznych do wykonania w ogrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku. Będą też mogli zaplanować prace ogrodnicze z wyprzedzeniem.

W zestawie:

  • plansza magnetyczna do układania planu prac
  • zestaw magnesów: etykiety z nazwami pór roku, miesięcy, zjawisk atmosferycznych, zdjęcia z podpisami, symbole pogody,
  • termometry z opisami temperatury
  • plansze poglądowe na każdą porę roku.


Z publikacji mogą korzystać uczniowie:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do branżowych szkół specjalnych
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczący się w starszych klasach w szkole
  • podstawowej oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy