Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Karty edukacyjne do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej

Część 1

Zestaw dwustronnych kart edukacyjnych to pomoc dydaktyczna do nauki historii i społeczeństwa dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Ponadto:

  • Pozwala na przeprowadzanie gier aktywizujących z zastosowaniem atrakcyjnej formuły.
  • Ułatwia zapamiętywanie informacji za pomocą zajmującej gry.
  • Umożliwia kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez zastosowanie na lekcji ciekawej metody pracy.
  • Stymuluje rozwój poprzez samodzielną i zespołową zabawę.