Kim jestem?

Pewny start. Czytam sam

Autorzy: Pouch Monika, Szczęsna Dorota

Publikacja „Pewny start. Czytam sam. Kim jestem?” to część serii „Czytam sam”, która jest przeznaczona do wspierania budowania kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Książka, która zawiera 45 czytanek, sprawdza się w pracy z uczniami:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • ze spektrum autyzmu,
 • z pozostałymi trudnościami rozwojowymi.

Przystępne, napisane prostym językiem historie koncentrują się na budowaniu tożsamości dziecka w aspekcie społecznym. Kolejne teksty poruszają tematy ról społecznych, niepełnosprawności, patriotyzmu lokalnego i państwowego, a także wyglądu i tolerancji. Zostały podzielone na następujące kręgi tematyczne:

 • Czym różnią się ludzie?
 • Role społeczne – od narodzin do starości
 • Obywatel kraju i obywatel świata
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Wygląd zewnętrzny
 • Ubiór stosowny do okoliczności

Publikacja:

 • jest bogato ilustrowana, co pogłębia zrozumienie treści,
 • została dostosowana do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów – zarówno pod względem stopnia skomplikowania czytanek, jak i ich formy (drukowane litery zwiększają czytelność),
 • zawiera ćwiczenia praktyczne do każdej czytanki – to zadania, które pozwalają utrwalić nowo zdobyte informacje i skłaniają do refleksji nad pozycji w społeczeństwie.

Nauczyciel może swobodnie planować pracę z tą publikacją, uwzględniając korzystanie z niej w dowolnym momencie toku nauczania.

Poznaj także pozostałe książki z serii „Pewny start. Czytam sam” – poświęcone m.in. zachowaniu w szkole, sklepie czy przy stole.