Kim jestem?

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin

Publikację opracowano z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Została napisana tekstem do łatwego czytania i zawiera materiał ilustracyjny w formie zdjęć. Może być wykorzystywana jako pomoc w czynnościach dnia codziennego, a jej głównym zadaniem jest zwiększenie samodzielności dzieci i kształtowanie w nich poczucia własnej tożsamości.

Celem publikacji jest uświadomienie różnorodności osób, zachowań, cech fizycznych i charakterów; uwrażliwienie na potrzebę ochrony danych osobowych; uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron oraz niepełnosprawności; poznanie praw osób niepełnosprawnych.

  • Tematyka:
  •  czym się różnimy
  •  co to są dane osobowe i jak je chronić
  •  czym jest RODO
  •  mocne strony – jak je rozwijać
  •  słabe strony – jak nad nimi pracować
  •  niepełnosprawność – jak o niej rozmawiać, jak z nią żyć i odnosić sukcesy