Kolekcja sześciolatka. Karty pracy, część 2

Kolekcja sześciolatka. Karty pracy, część 2

Autorzy: praca zbiorowa

Cztery zeszyty na rok, w każdym karty przyporządkowane do umiejętności zapewniają dobre przygotowanie do nauki w klasie pierwszej.

  • Urozmaicone ćwiczenia grafomotoryczne dobrze przygotowują do nauki pisania.
  • Zadania matematyczne przygotowują dzieci do rozumienia pojęć i posługiwania się zapisem matematycznym.
  • Teksty z kolejno poznawanych liter pozwalają chętnym dzieciom podejmować pierwsze próby czytania.
  • Rozkładówka przyrodnicza w każdym zeszycie, związana z aktualną porą roku, zachęca do wzbogacania wiedzy na temat różnych ekosystemów.
  • Polecenia łatwiejsze i trudniejsze pomagają indywidualizować pracę.
  • Dodatkowe materiały na końcu kart pracy do wykonania w dowolnym czasie.