Koncentracja uwagi. Karty pracy. Poziom 3

Koncentracja uwagi. Karty pracy. Poziom 3

Pewny Start. Zajęcia rewalidacyjne

Autorzy: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska

Odbiorcą publikacji są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, których uwaga jest krótkotrwała, mało podzielna i łatwo ulega zakłóceniu. Celem publikacji jest poprawienie skupienia uwagi oraz udoskonalenie spostrzegania wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej.

Materiał zawiera 103 karty z różnymi zadaniami. Są wśród nich: sudoku, zadania z osią symetrii, ćwiczenia wspomagające umiejętność klasyfikowania, kratownice z osiami współrzędnych do określania położonych na planszy elementów, wykreślanki, wycinanki, zabawy ze spinnerem i zadania z odnajdywaniem różnic.

Ćwiczenia są spójne tematycznie z podstawą programową i preferowanymi przez nauczycieli aktywnościami. Zawierają elementy logicznego myślenia i programowania.

Tematyka:

  • pory roku, miesiące, dni tygodnia
  • symbole pogody
  • święta i ich symbole
  • owady, rośliny, zwierzęta
  • wyposażenie domu
  • Polska, jej sąsiedzi oraz inne państwa europejskie
  • figury, kształty, kierunki
  • liczby i działania matematyczne