Najczęściej zadawane pytania

Napisz czego szukasz

lub wybierz temat pomocy

 • Deklaracja zgodności
 • Instrukcja instalacji aplikacji
 • Podręcznik użytkownika (pomoc)
 • Test uwagi słuchowej (doc)
 • Audiometr - informacje
 • Audiometr - instrukcja
 • Umowa licencyjna i warunki gwarancji

Dokumenty do pobrania

Desktop:

 • Windows 7/8.1/10
 • Procesor: Intel Core i5 lub porównywalny
 • Pamięć: 4 GB RAM
 • Miejsce na dysku: 50 GB
 • Port USB 2.0/3.0

DYSKALKULIA

Przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem programów z grupy DYSKALKULIA prosimy o zmianę ustawienia w programie RSM2. Aktualnie parametry Przecięcie i Filtr HP ustawione są w sposób następujący:

 • Przecięcie: 2000; 3000; 1000
 • Filtr HP: 0; 0; 0

US1.jpg

Prawidłowe ustawienie, to:

 • Przecięcie: 1000; 1000; 1000
 • Filtr HP: 2000; 3000; 0

US2.jpg

Aby zmienić ustawienia programu, według powyższej wskazówki, należy otworzyć kartę ucznia klikając go dwukrotnie na liście uczniów:

US3.png

Następnie wybrać Treningi słuchowe:

US4.png

 W kolejnym kroku Dodaj program terapii:

US5.png

Z rozwijalnej listy grupy programów wybrać DYSKALKULIA, a następnie nazwa programu: RSM2:

US6.png

Zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz:

US7.png

Wybrany program  RSM2 należy wyedytować za pomocą przycisku Edytuj:

US8.png

I zmienić ustawienia parametrów Przecięcie i Filtr HP:

 • Przecięcie: 1000; 1000; 1000
 • Filtr HP: 2000; 3000; 0

US9.png

Zapisać zmiany za pomocą przycisku Zapisz.


ADHD

Przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem programów z grupy ADHD prosimy zwrócić uwagę na nazwy wybieranych programów.

Na aktualnej liście programów widoczna jest dwukrotnie nazwa programu SF (MUSIC):

US10.png

Prawidłowa nazwa DRUGIEGO od góry programu (oznaczony numerem „2.”), to: SF (MOTORIC). Program ten posiada ustawienia odpowiednie dla SF (MOTORIC).

US11.png

Aby zmienić nazwę programu, należy otworzyć kartę ucznia klikając go dwukrotnie na liście uczniów:

US12.png

Następnie wybrać Treningi słuchowe:

US13.png

 W kolejnym kroku Dodaj program terapii:

US13.png

Z rozwijalnej listy grupy programów należy wybrać ADHD:

US14.png

Następnie kliknąć nazwę DRUGIEGO od góry programu SF (MUSIC). Zatwierdzić przyciskiem Wybierz:

US15.png

Wybrany program należy wyedytować za pomocą przycisku Edytuj:

US16.png

W polu Nazwa programu należy wpisać prawidłową nazwę SF (MOTORIC) i zatwierdzić zmianę przyciskiem Zapisz:

US17.png

Przegląd serwisowy obejmuje

 • Weryfikacja urządzeń i okablowania pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności z zawartością oryginalnego zestawu
 • Podłączenie zestawu, test wykrywalności poszczególnych urządzeń (w tym sterowników karty)
 • Weryfikacja kompatybilności sprzętu z oprogramowaniem oraz systemem operacyjnym
 • Test uruchomienia i poprawności działania aplikacji
 • Przeprowadzenie próbnej terapii na wszystkich portach
 • Przeprowadzenie testu badania uwagi wewnętrznej, zewnętrznej i dyskryminacji częstotliwości
 • Przeprowadzenie próbnej terapii mobilnej
 • Sprawdzenie konfiguracji i komunikacji pomiędzy urządzeniami: iPod, laptop, router
 • Weryfikacja poprawności nagrywania głosu matki
 • Weryfikacja poprawności nagrywania głosu w fazie aktywnej
 • Weryfikacja listy uwag i spostrzeżeń zgłoszonych przez Klientów

 

Wyłączenia

 • Przegląd nie obejmuje napraw wykrytych usterek
 • Ewentualne poprawki zostaną wycenione i na wniosek Klienta zrealizowane w ramach dodatkowej usługi.

 • deklaracja zgodności
 • instrukcja instalacji
 • instrukcja – karta pamięci
 • umowa licencyjna i warunki gwarancji

Dokumenty do pobrania

Desktop:

 • Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
 • Procesor 2,4 GHz
 • 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
 • Mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • Port USB 2.0/3.0
 • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
 • Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF

Interfejs foniczny z pakietu Logopedia musi być podłączony do portu USB (tylko 1.0 lub 2.0) w momencie instalacji oraz podczas każdej próby uruchomienia aplikacji. Poniżej opisujemy najczęstsze przyczyny problemów, związanych z komunikacją z interfejsem fonicznym:

Interfejs foniczny jest podłączony do niewłaściwego portu USB

Należy się upewnić, że interfejs jest podpięty do portu USB typu 1.0 lub 2.0. Porty w formacie 3.0 mogą powodować problemy z komunikacją i poprawną rejestracją nagrań, w związku z czym nie zaleca się korzystania z nich.

Sterowniki interfejsu fonicznego nie zostały zainstalowane

W przypadku problemów z rozpoznaniem urządzenia oraz instalacji sterowników, konieczna może okazać się ich ręczna instalacja, za pomocą Menadżera urządzeń systemu Windows. Pliki sterowników interfejsu fonicznego są zlokalizowane na każdej płycie instalacyjnej pakietu Logopedia, w katalogu Drivers. Poprawnie zainstalowane urządzenie powinno zostać zidentyfikowane na liście dostępnego sprzętu pod nazwą „Interfejs foniczny”.

Sterowniki interfejsu fonicznego lub instalator są blokowane przez program zabezpieczający.

Aby wykluczyć blokowanie aplikacji ze strony programu antywirusowego, należy tymczasowo wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym w ustawieniach programu antywirusowego, a następnie ponownie uruchomić program. Dodatkowo prosimy o dodanie wszystkich folderów pakietu Logopedia do tzw. wyjątków / wyłączeń / wykluczeń w ustawieniach programu antywirusowego, aby ich zawartość była pomijana podczas skanowania.

 1. Interfejs foniczny lub port USB jest uszkodzony.

  W przypadku dalszych niezidentyfikowanych problemów z poprawnym podłączeniem interfejsu, prosimy o sprawdzenie poprawności działania portu USB, do którego zostało podłączone urządzeni. Można w tym celu użyć myszki USB, bądź innego urządzenia zewnętrznego.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Przeznaczenie kalibratora

Kalibrator serii programów do diagnozy i terapii logopedycznej Logopedia służy do kalibrowania karty dźwiękowej komputera, na którym jest zainstalowany program z serii Logopedia oraz do wzmacniania sygnału wysyłanego z mikrofonu. Urządzenie kalibrujące serii Logopedia składa się z kalibratora:

zamkniętego w czarnej obudowie, z której są wyprowadzone dwa przewody o długości 1,5 m, zakończone dwoma wtykami: wtykiem USB, który oznaczony jest na obudowie symbolem „USB”, oraz wtykiem Jack stereo, który oznaczony jest na obudowie symbolem „AUX”. Urządzenie to jest też wyposażone w gniazdo mikrofonowe, które oznaczono na obudowie symbolem „MIKROFON”. Na obudowie urządzenia widnieją dwa punkty sygnalizacyjne LED:

 • dioda zielona oznacza, że kalibrator jest podłączony do napięcia zasilającego,
 • dioda żółta, która sygnalizuje wysłanie sygnału testowego.

Uwaga!

Urządzenie może współpracować jedynie z komputerem posiadającym gniazda USB i kartę dźwiękową z wejściem liniowym.

Urządzenie to mieści się w klasie II ochrony przed porażeniem elektrycznym.

Na obudowie kalibratora widnieją następujące ikony:

image003.jpg

Urządzenie posiada części aplikacyjne typu B.

image004.jpg

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy 89/336/EEC w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

image006.jpg

Parametry techniczne urządzenia:

 • napięcie zasilające DC 5V
 • prąd 90 mA
 • moc 0,45 W

Parametry wyjścia „AUX" Jack stereo:

 • maksymalne napięcie: ~800mV amp

Dane techniczne mikrofonu dołączanego do serii „LOGOPEDIA”:

 • model: Alphard ET-52 S
 • typ: mikrofon dynamiczny
 • zakres częstotliwości: 80Hz-14kHz
 • czułość: 75dB +/- 2dB
 • impedancja: 600 ohm

Uwaga!

Urządzenie należy podłączać tylko do gniazda USB komputera (standard A).

Opis parametrów wejścia USB

image007.jpg

tabelka.jpg

Uwaga!

Nie należy podłączać do gniazd USB znajdujących się w innych urządzeniach peryferyjnych (np. drukarka, aparaty cyfrowe - standard B). Grozi to uszkodzeniem kalibratora!!!

Żadne prace związane z wymianą elementów kalibratora takich jak np. przewody USB lub Jack (AUX), nie mogą być wykonywane przez użytkownika, a jedynie przez serwis.

 

Opis podłączenia oraz instalacji kalibratora zestawu Logopedia

Podłączenie kalibratora rozpoczynamy od sprawdzenia komputera, na którym będzie zainstalowany program z serii „Logopedia”: czy dany komputer jest wyposażony w kartę dźwiękową z wejściem liniowym (oznaczonym zazwyczaj kolorem niebieskim) oraz gniazdem USB. Jeśli wszystko się zgadza, można podłączać kalibrator do specjalnie wyznaczonego do tego celu komputera.

Podłączamy wówczas przewód oznaczony na obudowie kalibratora symbolem „USB” do gniazda USB w przeznaczonym do tego celu komputerze.

wejscie01.jpg

Następnie przewód, który jest oznaczony na obudowie kalibratora symbolem „AUX”, podłączamy do wejścia liniowego na karcie dźwiękowej (oznaczonego zazwyczaj kolorem niebieskim) w przeznaczonym do tego celu komputerze.

wejscie02.jpg

Po wykonaniu powyższych czynności mikrofon, który jest dołączany do serii „Logopedia”, podłączamy do gniazda kalibratora oznaczonego symbolem „MIKROFON”.

wejscie03.jpg

Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z podłączaniem urządzenia do komputera można rozpocząć instalację sterownika kalibratora serii „Logopedia”.

Po poprawnym podłączeniu kalibratora do komputera urządzenie wykrywane jest automatyczne. System komputera poprosi wówczas o sterownik. Należy wtedy włożyć do napędu CD/DVD płytę z programem i wskazać katalog Driver na CD. System automatycznie zainstaluje sprzęt.

Uwaga!

Może się zdarzyć, że na systemach Windows 2000 i XP wyświetli się informacja o braku podpisu dla sterownika. Należy zignorować tę informację i kontynuować instalację.

Uwaga!

Komputery wyposażone w zintegrowane karty dźwiękowe w systemie SURROUND mogą zawierać programowe przełączanie wejścia liniowego na wyjście dźwiękowe dla wyżej wymienionego systemu. W takiej sytuacji należy przełączyć je z wyjścia na wejście w odpowiedniej aplikacji dołączonej do karty muzycznej lub innego oprogramowania dostarczonego wraz ze sterownikami. Informację o tym, czy karta muzyczna posiada taką opcje powinna zawierać instrukcja dołączona do płyty głównej.

Uwagi dotyczące serwisu

Urządzenie nie posiada żadnych części regulacyjnych. W razie nieprawidłowego działania urządzenia prosimy o kontakt z naszym serwisem technicznym pod numerem tel.: 058 768 22 22.

Uwagi dotyczące przechowywania urządzenia

 • Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu wody.
 • Należy unikać wilgotnych pomieszczeń, np. piwnic.
 • Urządzenie należy stawiać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, paleniska kuchenne, itp.
 • Nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 5°C lub wyższej niż 40°C.
 • Nie należy stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
 • Należy uważać, aby na urządzenie nie spadały inne przedmioty i nie rozlewały się płyny.
 • Nie należy wystawiać urządzenia na nadmierne działanie kurzu, mechanicznych wibracji lub wstrząsów.

Uwagi dotyczące recyclingu

Niepoprawnie działające urządzenie należy przesłać do serwisu technicznego firmy Young Digital Planet SA, gdzie zostanie ono poddane ponownym testom. Jeśli urządzenie nie przejdzie pomyślnie ponownych testów technicznych, zostanie oddane do rozbiórki, a części kalibratora nadające się do ponownego wykorzystania zostaną wymontowane.

Uwagi dotyczące czyszczenia

Urządzenie należy wycierać miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia kalibratora nie należy stosować żadnych środków chemicznych, ani organicznych rozpuszczalników. Jeżeli przedostaną się one do urządzenia lub utworzą część z tworzyw sztucznych, może powstać usterka.

 

W niektórych programach z serii programów do diagnozy i terapii logopedycznej Logopedia może wystapić problem z drukowaniem ćwiczeń.

W celu jego rozwiązania, należy pobrać i zainstalować program:

 • Szereg szumiący: pobierz plik 'szu.zip' - plik dostępny poniżej
 • Różnicowanie szeregów: pobierz plik 'roz.zip' - plik dostępny poniżej

Po zapisaniu pliku na komputerze należy go rozpakować. Należy kliknąć pobrany plik prawym przyciskiem myszki i wybrać "Wyodrębnij wszystkie (Extract all)", wskazać lub wpisać ścieżkę docelową wyodrębniania (tzn. miejsca na dysku, w którym wypakowane zostaną wszystkie pliki z tego archiwum) i kliknąć Wyodrębnij (Extract).

Alternatywnie można pobrać zewnętrzny program obsługujący archiwa zip np. ze strony www.winzip.com.

Aby zainstalować program po rozpakowaniu, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy plik setup.exe, a następnie wybrać polecenie „Otwórz”.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Problemy z serią programów do terapii i diagnozy Logopedia po aktualizacji w Windows XP – niezależnie od wyboru szeregu ze spisu treści, otwiera się tylko jeden.

Po aktualizacji programu Internet Explorer do wersji 7 na systemie operacyjnym Windows XP może się zdarzyć, że program nie będzie działał poprawnie.

W celu rozwiązania tego problemu, należy pobrać i zainstalować plik 'ie7' - plik dostępny poniżej. Po zapisaniu pliku na komputerze należy go rozpakować. Należy kliknąć pobrany plik prawym przyciskiem myszki i wybrać "Wyodrębnij wszystkie (Extract all)", wskazać lub wpisać ścieżkę docelową wyodrębniania (tzn. miejsca na dysku, w którym wypakowane zostaną wszystkie pliki z tego archiwum) i kliknąć Wyodrębnij (Extract).

Alternatywnie można pobrać zewnętrzny program obsługujący archiwa zip np. ze strony www.winzip.com.

Aby zainstalować program, po rozpakowaniu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik setup.exe, a następnie wybrać polecenie „Otwórz”.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Po uruchomieniu ćwiczenia z rzeczownikami w programie Zabawy słowem cz. 1 może się pojawić problem z nagrywaniem dźwięku.

W celu rozwiązania tego problemu, należy pobrać i zainstalować plik 'orm1_patch' - plik dostępny poniżej. Po zapisaniu pliku na komputerze należy go rozpakować. Należy kliknąć pobrany plik prawym przyciskiem myszki i wybrać "Wyodrębnij wszystkie (Extract all)"wskazać lub wpisać ścieżkę docelową wyodrębniania (tzn. miejsca na dysku, w którym wypakowane zostaną wszystkie pliki z tego archiwum) i kliknąć Wyodrębnij (Extract).

Alternatywnie można pobrać zewnętrzny program obsługujący archiwa zip np. ze strony www.winzip.com.

Aby zainstalować program po rozpakowaniu, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy plik orm1_patch.exe, a następnie wybrać polecenie „Otwórz”.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Podczas instalacji programu na ekranie może się pojawić następujące okno komunikatu:

lub

2.jpg

Uwaga!

Nazwy „kalibrator” oraz „klucz sprzętowy” w dokumentacji są używane zamiennie.

W celu rozwiązania tego problemu, należy:

 • upewnić się, czy kabel USB jest podpięty do działającego portu USB,
 • sprawdzić, czy kabel audio zakończony wtyczką mini Jack podłączony jest do wejścia liniowego w karcie dźwiękowej i czy wejście w karcie dźwiękowej pracuje w trybie wejścia liniowego.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

 

Pakiet Logopedia zawiera dodatkowe materiały w różnych formatach, które mogą być otwierane i drukowane za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji:

 • HTML – pliki otwierane za pośrednictwem przeglądarki internetowej;
 • JPG – pliki otwierane przez systemową przeglądarkę obrazów;
 • PDF – pliki obsługiwane przez aplikację Adobe Reader, który jest dołączony do pakietu Logopedia;

Jeżeli karty pracy nie otwierają się, najczęściej jest to powiązane z brakiem aplikacji Adobre Reader. W takiej sytuacji należy pobrać ją z witryny https://get.adobe.com/pl/reader/. Prosimy jednak o zwrócenie uwagi na dodatkową treść oferowaną przez firmę Adobe, która może zostać pobrana i zainstalowana.

Program Adobe Reader jest również dostępny na każdej płycie instalacyjnej pakietu Logopedia w katalogu Others.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Pierwsza instalacja pakietu Logopedia z dostarczonym interfejsem fonicznym, powiązuje na stałe dane numery licencji z konkretnym urządzeniem. Zamiana interfejsu fonicznego na inny spowoduje, iż program nie uruchomi się. W takiej sytuacji konieczne będzie podłączenie pierwotnego urządzenia do komputera, na którym zainstalowano pakiet Logopedia.

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia urządzenia, niezbędna będzie reinstalacja całego pakietu Logopedia, z asystą naszego Centrum Pomocy.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Instalacja nowego materiału

 1. Włóż płytę do napędu CD-ROM lub DVD-ROM.
 2. Jeśli masz aktywną opcję „Autoodtwarzanie”, instalacja rozpocznie się automatycznie. Jeśli opcja ta nie jest aktywna, z menu „Start”wybierz polecenie „Uruchom”, a następnie zaznacz program „setup.exe”, znajdujący się w głównym katalogu płyty.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.
 4. W trakcie instalacji na ekranie pojawi się okno rejestracji programu. Zarejestruj się.

FAQ_Logop_1.jpg

W oknie rejestracji znajdują się trzy pola. W polu „Numer licencji” należy wpisać numer licencji, który znajduje się na dostarczonej razem z programem karcie rejestracyjnej użytkownika. Następnie należy kliknąć znajdujący się obok pola przycisk „Generuj numer komputera”. Wówczas w kolejnym polu „Numer komputera” pojawi się ciąg znaków.

W celu rejestracji programu należy skontaktować się z Centrum Kontaktu firmy Nowa Era:

 • telefonicznie: 58 768 22 22;
 • mailowo: wsparcie@nowaera.pl;
 • pocztą.

W każdym przypadku należy podać:

 • nazwy programów z serii Logopedia,
 • dane osoby lub instytucji będącej właścicielem licencji na użytkowanie wymienionych programów,
 • numer licencji (na karcie rejestracyjnej jest on już nadrukowany),
 • numer komputera z okna rejestracji (na karcie rejestracyjnej jest miejsce, w które należy go wpisać).

Na podstawie tych danych zostanie przydzielony specjalny klucz odbezpieczający, który należy wpisać do trzeciego pola oznaczonego nazwą „Klucz odbezpieczający”. Po wpisaniu klucza uaktywni się przycisk „Dalej” znajdujący się w dolnej części ekranu, który umożliwi kontynuowanie instalacji.

Uwaga!

Nazwy „kalibrator” oraz „klucz sprzętowy” w dokumentacji używane są zamiennie.

Instalacja sterownika klucza sprzętowego

 1. Kolejnym krokiem jest podłączenie „klucza sprzętowego”, będącego jednocześnie wzmacniaczem mikrofonowym. Aby to zrobić, należy podłączyć dostarczone wraz z oprogramowaniem urządzenie do odpowiednich wejść komputera (port USB oraz wejście liniowe karty dźwiękowej). Jest to warunek konieczny do prawidłowego zakończenia instalacji.
 2. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.
 3. Po zakończeniu instalacji uruchom program wybierając odpowiedni skrót z menu Start.
 4. Program nie wymaga obecności płytki instalacyjnej w napędzie.
 5. Program działa prawidłowo wyłącznie z podłączonym kluczem sprzętowym.

Jeśli nie udało się zainstalować programu, należy:

 • sprawdzić, czy urządzenie jest poprawnie podpięte do wejścia liniowego na karcie dźwiękowej – informacja o tym, które z wejść jest wejściem liniowym, znajduje się w dokumentacji dostarczonej przez producenta karty;
 • w przypadku problemów z instalacją sterownika należy sprawdzić, czy nie ma ustawionego blokowania niepodpisanych sterowników: Uruchom Start > Ustawienia > Panel sterowania > System > Sprzęt > Podpisywanie sterowników;
 • należy się upewnić, czy jest ustawiona opcja „Ostrzegaj”. Sterownik znajduje się w katalogu „Driver”na płycie z programem. Po poprawnym podłączeniu do komputera urządzenie jest automatycznie wykrywane przez system, który od razu poprosi o sterownik. Należy wówczas włożyć do napędu CD/ DVD płytę z programem i wskazać katalog „Driver” na CD. System automatycznie zainstaluje sprzęt.

Uwaga!

Może zdarzyć się, że wyświetli się informacja o braku podpisu dla sterownika. Należy zignorować tę informację i kontynuować instalację.

Doinstalowywanie kolejnych części materiału

 1. Aby zainstalować kolejną część materiału, należy w programie „Logopedia”wybrać opcję „Plik”, następnie „Zainstaluj kolejne części materiału”.
 2. Po uruchomieniu tej opcji pojawi się okienko wyboru katalogu, z którego ma nastąpić instalacja (zwykle jest to napęd CD-ROM). Po wskazaniu napędu pojawi się okno „Weryfikacja licencji użytkownika”. W polu „Numer licencji”należy wpisać numer licencji z opakowania instalowanego produktu, a następnie kliknąć przycisk „Generuj numer komputera”. Wygenerowany numer komputera należy przekazać (drogą e-mailową lub telefoniczną) producentowi programu. Na podstawie tego numeru producent wygeneruje specjalny numer, który należy wpisać w tym samym oknie w polu „Numer odbezpieczający”. Po wykonaniu tych czynności rozpocznie się instalacja materiału.

Karty dźwiękowe – testy

Program został przetestowany na kartach dźwiękowych wyposażonych w chipsety:

 • Creative Audio PCI (ES1371,ES1373) (Sound Blaster 128 PCI),
 • CMI8738/C3DX PCI (zintegrowana),
 • SoundMax Integrated Digital Audio (zintegrowana).

 

Uwaga!

W trakcie instalacji programu należy zwrócić uwagę na podobieństwa pewnych znaków w ramach kroju. Czcionki można mylnie odczytać jak np. „duże I” i „małe l” lub „zero” i „O”. W razie braki możliwości zarejestrowania lub zainstalowania należy spróbować wpisać numer z odpowiednio zmienionymi znakami. 

Na pendrivie z produktem LOGOPEDIA PRO – pakiet POSZERZONY wersja 3.0 powinny znajdować się 2 pliki:

setup.exe

Przewodnik_Pomoce_dydaktyczne.pdf

 

Na pendrivie z produktem LOGOPEDIA PRO – pakiet GOLD wersja 3.0 powinny znajdować się 2 pliki:

setup.exe

Przewodnik_Pomoce_dydaktyczne.pdf

 

Na pendrivie z produktem LOGOPEDIA PRO – pakiet PLATINUM wersja 3.0 powinny znajdować się 2 pliki:

setup.exe

Przewodnik_Pomoce_dydaktyczne.pdf

 

Jeśli zauważyli Państwo, że któregoś z wyżej wymienionych plików brakuje na pedrive’ie LOGOPEDIA PRO, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 58 768 22 22 lub adresem mailowym wsparcie@nowaera.pl.

 

 • deklaracja zgodności
 • instrukcja instalacji
 • instrukcja – karta pamięci
 • umowa licencyjna i warunki gwarancji

Dokumenty do pobrania

Desktop:

 • Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
 • Procesor 2,4 GHz
 • 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
 • Mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • Port USB 2.0/3.0
 • 1,5 GB miejsca na dysku twardym
 • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
 • Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF

Wskazany komunikat błędu oznacza, iż w systemie operacyjnym nie został poprawnie zainstalowany program Adobe Flash Player, który odpowiada za wyświetlanie multimedialnych treści naszych programów. Problem zazwyczaj dotyczy użytkowników systemów Windows XP/Vista/7, gdyż nowsze wersje systemu ( Windows 8/8.1/10) zawierają już w/w program.

W przypadku wystąpienia w/w komunikatu, prosimy odwiedzić poniższą stronę, za pomocą przeglądarki Internet Explorer:

https://get.adobe.com/pl/flashplayer/

Podczas pobierania aplikacji, prosimy zwrócić uwagę aby odznaczyć dodatkową zawartość do pobrania, oferowaną przez stronę firmy Adobe.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Programy wchodzące w skład pakietu Wspomaganie rozwoju są zabezpieczone za pomocą klucza sprzętowego (czarny pendrive z przywieszką oznaczoną napisem „Wspomaganie rozwoju”), który musi być podłączony do komputera w momencie instalacji oraz każdorazowo podczas uruchamiania aplikacji. Pendrive nie jest rozpoznawany jako zewnętrzna pamięć podłączona do komputera - jego poprawne podłączenie powinno zostać zakomunikowane domyślnym dźwiękiem systemowym. Poniżej opisujemy kilka przyczyn, które mogą powodować nieprawidłowe wykrywanie klucza sprzętowego przez system operacyjny:

Sterowniki pendrive’a nie zostały zainstalowane
Instalacja klucza sprzętowego w systemie Windows powinna przebiec automatycznie. Jeżeli tak się nie stało, proszę przepiąć urządzenie do innego portu USB i pozwolić systemowi na automatyczne wykrycie i zainstalowanie sterowników sprzętowych. W niektórych przypadkach system może wymagać połączenia internetowego z witryną Windows Update.

Program zabezpieczający blokuje instalator lub komunikację z kluczem sprzętowym
Niektóre programy antywirusowe mogą blokować poprawną komunikację aplikacji pakietu Wspomaganie rozwoju z kluczem sprzętowym. W takiej sytuacji należy spróbować wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym w ustawieniach programu antywirusowego oraz dodać wszystkie katalogi naszych programów do tzw. Wyjątków / wyłączeń / wykluczeni. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie poskutkuje, należy spróbować odinstalować oprogramowanie antywirusowe, bądź zweryfikować poprawność działania aplikacji na komputerze bez zainstalowanej dodatkowej ochrony antywirusowej.

Port USB lub pendrive jest uszkodzony.
W przypadku dalszych niezidentyfikowanych problemów z poprawnym podłączeniem klucza, prosimy o sprawdzenie poprawności działania portu USB, do którego został podłączony pendrive. Można w tym celu użyć myszki USB, bądź innego urządzenia zewnętrznego.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Wspomaganie rozwoju, z oznaczeniem 2.0, posiada instalator, który automatycznie instaluje aplikację do domyślnego katalogu, bez możliwości zmiany ścieżki. Domyślna lokalizacja przeznaczona dla aplikacji to C:\ Pliki programów (x86) lub C:\Program files.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Najczęstszą przyczyną problemów z uruchomieniem programów z pakietu Wspomaganie rozwoju jest ich blokowanie przez zainstalowane dodatkowe oprogramowanie antywirusowe. W takiej sytuacji uprzejmie prosimy o wyłączenie ochrony w czasie rzeczywistym w ustawieniach programu antywirusowego oraz dodanie folderów naszego oprogramowania do tzw. wyjątków / wyłączeń / wykluczeń – pozwoli to na pominięcie zaznaczonych plików podczas skanowania. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie poskutkowało, należy spróbować odinstalować oprogramowanie antywirusowe i ponownie uruchomić programy z pakietu Wspomaganie rozwoju.

Dodatkowo, o ile jest to możliwe, prosimy o wykonywanie wszystkich czynności (tzn. instalacji oraz uruchamiania aplikacji), za pośrednictwem konta użytkownika systemu Windows z uprawnieniami administratora.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Programy z pakietu Wspomaganie rozwoju, podczas instalacji oraz każdej próby uruchomienia weryfikują poprawność wygenerowanego klucza aktywacyjnego. Komunikat związany z przekroczoną datą ważności klucza aktywacyjnego zazwyczaj oznacza, iż na komputerze jest ustawiona niepoprawna data i godzina. W takiej sytuacji prosimy o ręczne weryfikowanie ustawień zegara systemowego, poprzez Panel sterowania systemu Windows.

Jeżeli powyższy problem pojawia się po każdym ponownym uruchomieniu komputera, może to oznaczać konieczność wymiany baterii CMOS urządzenia, która odpowiada za poprawne przetrzymywanie informacji na temat daty oraz godziny, gdy komputer jest wyłączony.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Na pendrivie z produktem WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO wersja 3.0 powinny znajdować się 4 pliki:

setup.exe

Przewodnik_Pomoce_dydaktyczne.pdf

Przewodnik_WSPOMAGANIE-ROZWOJU-PRO-cz1.pdf

Przewodnik_WSPOMAGANIE-ROZWOJU-PRO-cz2.pdf

Jeśli zauważyli Państwo, że któregoś z wyżej wymienionych plików brakuje na pedrive’ie WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO wersja 3.0 , prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 58 768 22 22 lub adresem mailowym wsparcie@nowaera.pl.

 • deklaracja zgodności
 • instrukcja instalacji aplikacji
 • instrukcja – karta pamięci
 • umowa licencyjna i warunki gwarancji

Dokumenty do pobrania

Desktop:

 • Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
 • Procesor 2,4 GHz
 • 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
 • Mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • Port USB 2.0/3.0
 • 1,5 GB miejsca na dysku twardym
 • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
 • Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF

Wskazany komunikat błędu oznacza, iż w systemie operacyjnym nie został poprawnie zainstalowany program Adobe Flash Player, który odpowiada za wyświetlanie multimedialnych treści naszych programów. Problem zazwyczaj dotyczy użytkowników systemów Windows XP/Vista/7, gdyż nowsze wersje systemu ( Windows 8/8.1/10) zawierają już w/w program.

W przypadku wystąpienia w/w komunikatu, prosimy odwiedzić poniższą stronę, za pomocą przeglądarki Internet Explorer:

https://get.adobe.com/pl/flashplayer/

Podczas pobierania aplikacji, prosimy zwrócić uwagę aby odznaczyć dodatkową zawartość do pobrania, oferowaną przez stronę firmy Adobe.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Programy wchodzące w skład pakietu Dysleksja są zabezpieczone za pomocą klucza sprzętowego (czarny pendrive z przywieszką oznaczoną napisem „Dysleksja”), który musi być podłączony do komputera w momencie instalacji oraz każdorazowo podczas uruchamiania aplikacji. Pendrive nie jest rozpoznawany jako zewnętrzna pamięć podłączona do komputera - jego poprawne podłączenie powinno zostać zakomunikowane domyślnym dźwiękiem systemowym. Poniżej opisujemy kilka przyczyn, które mogą powodować nieprawidłowe wykrywanie klucza sprzętowego przez system operacyjny:

Sterowniki pendrive’a nie zostały zainstalowane.
Instalacja klucza sprzętowego w systemie Windows powinna przebiec automatycznie. Jeżeli tak się nie stało, proszę przepiąć urządzenie do innego portu USB i pozwolić systemowi na automatyczne wykrycie i zainstalowanie sterowników sprzętowych. W niektórych przypadkach system może wymagać połączenia internetowego z witryną Windows Update.

Program zabezpieczający blokuje instalator lub komunikację z kluczem sprzętowym.
Niektóre programy antywirusowe mogą blokować poprawną komunikację aplikacji pakietu Dysleksja z kluczem sprzętowym. W takiej sytuacji należy spróbować wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym w ustawieniach programu antywirusowego oraz dodać wszystkie katalogi naszych programów do tzw. Wyjątków / wyłączeń / wykluczeni. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie poskutkuje, należy spróbować odinstalować oprogramowanie antywirusowe, bądź zweryfikować poprawność działania aplikacji na komputerze bez zainstalowanej dodatkowej ochrony antywirusowej.

Port USB lub pendrive jest uszkodzony.
W przypadku dalszych niezidentyfikowanych problemów z poprawnym podłączeniem klucza, prosimy o sprawdzenie poprawności działania portu USB, do którego został podłączony pendrive. Można w tym celu użyć myszki USB, bądź innego urządzenia zewnętrznego.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Najczęstszą przyczyną problemów z uruchomieniem programów z pakietu Dysleksja jest ich blokowanie przez zainstalowane dodatkowe oprogramowanie antywirusowe. W takiej sytuacji uprzejmie prosimy o wyłączenie ochrony w czasie rzeczywistym w ustawieniach programu antywirusowego oraz dodanie folderów naszego oprogramowania do tzw. wyjątków / wyłączeń / wykluczeń – pozwoli to na pominięcie zaznaczonych plików podczas skanowania. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie poskutkowało, należy spróbować odinstalować oprogramowanie antywirusowe i ponownie uruchomić programy z pakietu Dysleksja.

Dodatkowo, o ile jest to możliwe, prosimy o wykonywanie wszystkich czynności (tzn. instalacji oraz uruchamiania aplikacji), za pośrednictwem konta użytkownika systemu Windows z uprawnieniami administratora.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Programy z pakietu Dysleksja, podczas instalacji oraz każdej próby uruchomienia weryfikują poprawność wygenerowanego klucza aktywacyjnego. Komunikat związany z przekroczoną datą ważności klucza aktywacyjnego zazwyczaj oznacza, iż na komputerze jest ustawiona niepoprawna data i godzina. W takiej sytuacji prosimy o ręczne weryfikowanie ustawień zegara systemowego, poprzez Panel sterowania systemu Windows.

Jeżeli powyższy problem pojawia się po każdym ponownym uruchomieniu komputera, może to oznaczać konieczność wymiany baterii CMOS urządzenia, która odpowiada za poprawne przetrzymywanie informacji na temat daty oraz godziny, gdy komputer jest wyłączony.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

 Na pendrivie z produktem DYSLEKSJA PRO wersja 3.0 powinny znajdować się 7 plików:

setup.exe

DYSLEKSJA-PRO-Litery-przewodnik.pdf

DYSLEKSJA-PRO-Ocena-przyczyn-przewodnik.pdf

DYSLEKSJA-PRO-Ocena-ryzyka-przewodnik.pdf

DYSLEKSJA-PRO-SRD-skala-ocen.pdf

DYSLEKSJA-PRO-Trening-przewodnik.pdf

Pomoce-dydaktyczne-przewodnik.pdf

Jeśli zauważyli Państwo, że któregoś z wyżej wymienionych plików brakuje na pedrive’ie DYSLEKSJA PRO wersja 3.0 , prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 58 768 22 22 lub adresem mailowym wsparcie@nowaera.pl.

 • deklaracja zgodności
 • instrukcja instalacji aplikacji
 • instrukcja – karta pamięci
 • umowa licencyjna i warunki gwarancji

Dokumenty do pobrania

Desktop:

 • Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
 • Procesor 2,4 GHz
 • 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
 • Mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • Port USB 2.0/3.0
 • 2 GB miejsca na dysku twardym
 • Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF

Wskazany komunikat błędu oznacza, iż w systemie operacyjnym nie został poprawnie zainstalowany program Adobe Flash Player, który odpowiada za wyświetlanie multimedialnych treści naszych programów. Problem zazwyczaj dotyczy użytkowników systemów Windows XP/Vista/7, gdyż nowsze wersje systemu ( Windows 8/8.1/10) zawierają już w/w program.

W przypadku wystąpienia w/w komunikatu, prosimy odwiedzić poniższą stronę, za pomocą przeglądarki Internet Explorer:

https://get.adobe.com/pl/flashplayer/

Podczas pobierania aplikacji, prosimy zwrócić uwagę aby odznaczyć dodatkową zawartość do pobrania, oferowaną przez stronę firmy Adobe.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Aplikacja MatŚwiat w wersji sieciowej korzysta z portu 1666, w związku z czym wskazany port musi zostać dodany do wyjątków zapory systemowej, aby zapewnić poprawną komunikację. Dodatkowo, w przypadku obecności jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania antywirusowego, należy dodać do tzw. wyjątków/wyłączeń/wykluczeń plik flashex.exe.

Po stronie serwera aplikacji należy utworzyć odpowiednie reguły dla pliku FlashMac.

W przypadku komunikatu o problemach w komunikacji prosimy o tymczasowe wyłączenie wszelkich zabezpieczeń antywirusowych, aby sprawdzić, czy możliwa jest komunikacja i wówczas odpowiednio skonfigurować wyjątki/wykluczenia.

Pomocny może okazać się przygotowany poradnik opracowany przez Centrum Pomocy, który jest dostępny poniżej.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Najczęstszą przyczyną problemów z uruchomieniem programu MatŚwiat jest jego blokowanie przez zainstalowane dodatkowe oprogramowanie antywirusowe. W takiej sytuacji uprzejmie prosimy o wyłączenie ochrony w czasie rzeczywistym w ustawieniach programu antywirusowego oraz dodanie głównego folderu aplikacji do tzw. wyjątków / wyłączeń / wykluczeń – pozwoli to na pominięcie zaznaczonych plików podczas skanowania. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie poskutkowało, należy spróbować odinstalować oprogramowanie antywirusowe i ponownie uruchomić MatŚwiat.

Dodatkowo, o ile jest to możliwe, prosimy o wykonywanie wszystkich czynności (tzn. instalacji oraz uruchamiania aplikacji), za pośrednictwem konta użytkownika systemu Windows z uprawnieniami administratora.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Na pendrivie z produktem MATświat PRO wersja 3.0 powinno znajdować się 7 elementów:

setup.exe

Przewodnik_MatSwiat-cz1.pdf

Przewodnik_MatSwiat-cz2.pdf

Przewodnik_MatSwiat-cz3.pdf

Przewodnik_MatSwiat-cz4.pdf

Przewodnik_MatSwiat-cz5.pdf

MatŚwiat –  arkusze ćwiczeń do druku

Jeśli zauważyli Państwo, że któregoś z wyżej wymienionych plików brakuje na pedrive’ie MATświat PRO wersja 3.0 , prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 58 768 22 22 lub adresem mailowym wsparcie@nowaera.pl.

 • deklaracja zgodności
 • instrukcja instalacji
 • instrukcja użytkowania programu
 • umowa licencyjna i warunki gwarancji

Dokumenty do pobrania

Desktop/PC

system operacyjny: Windows 7/8.1/10 wersje 32-bit i 64-bit

procesor: 2,4 GHz

pamięć RAM: 4 GB

karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 px

karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/słuchawkami i mikrofonem

mysz lub inne urządzenie wskazujące

port USB 2.0/3.0

5 GB wolnego miejsca na dysku twardym

zainstalowany program do otwierania plików PDF

Urządzenia mobilne

procesor 4 x 1.6 GHz 

pamięć RAM min. 2 GB

ekran 10"

pamięć urządzenia min. 16 GB

slot na kartę SD

kamera przednia (w pozycji horyzontalnej)

android 6.0 - 9.0

Licencje mają ważność bezterminową.

Każdy klucz licencyjny można użyć jeden raz na urządzeniu typu PC/laptop i jeden raz na urządzeniu mobilnym.

Po odinstalowaniu programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO na urządzeniu typu PC/laptop możliwe jest ponowne użycie klucza licencyjnego (na tym samym lub innym urządzeniu tego typu) pod warunkiem, że podczas deinstalacji urządzenie będzie miało połączenie z Internetem. Klucz licencyjny jest wówczas zwalniany w systemie generowania licencji. W ten sposób można go użyć wielokrotnie przy kolejnych zmianach urządzeń, na których instalowana jest aplikacja SPEKTRUM AUTYZMU PRO.

Po odinstalowaniu programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO na urządzeniu mobilnym klucz licencyjny nie jest zwalniany w systemie generowania licencji. Dlatego przy każdej ponownej instalacji programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO na urządzeniu mobilnym należy skontaktować się z Infolinią (tel. 58 768 22 22; mail:  wsparcie@nowaera.pl) w celu zwolnienia klucza licencyjnego w systemie i umożliwienia jego ponownego użycia.

 • instrukcja instalacji
 • umowa licencyjna i warunki gwarancji
 • instrukcja obsługi programu

Dokumenty do pobrania

Desktop:

 • Windows 7/8.x/10
 • procesor 2,4 GHz
 • 4 GB pamięci RAM
 • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
 • mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • port USB 2.0 lub 3.0
 • 2 GB miejsca na dysku twardym
 • zainstalowana przeglądarka plików PDF

 • instrukcja instalacji
 • umowa licencyjna i warunki gwarancji
 • przewodnik metodyczny

Dokumenty do pobrania

Desktop:

 • Windows 7/8.x/10
 • procesor 2,4 GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami oraz mikrofonem
 • mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • port USB 2.0 lub 3.0
 • 400 MB miejsca na dysku twardym
 • zainstalowana przeglądarka plików PDF

Wskazany komunikat błędu oznacza, iż w systemie operacyjnym nie został poprawnie zainstalowany program Adobe Flash Player, który odpowiada za wyświetlanie multimedialnych treści naszych programów. Problem zazwyczaj dotyczy użytkowników systemów Windows XP/Vista/7, gdyż nowsze wersje systemu ( Windows 8/8.1/10) zawierają już w/w program.

W przypadku wystąpienia w/w komunikatu, prosimy odwiedzić poniższą stronę, za pomocą przeglądarki Internet Explorer:

https://get.adobe.com/pl/flashplayer/

Podczas pobierania aplikacji, prosimy zwrócić uwagę aby odznaczyć dodatkową zawartość do pobrania, oferowaną przez stronę firmy Adobe.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Program Gotowość szkolna jest zabezpieczony za pomocą klucza sprzętowego (czarny pendrive z przywieszką oznaczoną napisem „Gotowość szkolna”), który musi być podłączony do komputera w momencie instalacji oraz każdorazowo podczas uruchamiania aplikacji. Pendrive nie jest rozpoznawany jako zewnętrzna pamięć podłączona do komputera - jego poprawne podłączenie powinno zostać zakomunikowane domyślnym dźwiękiem systemowym. Poniżej opisujemy kilka przyczyn, które mogą powodować nieprawidłowe wykrywanie klucza sprzętowego przez system operacyjny:

Sterowniki pendrive’a nie zostały zainstalowane
Instalacja klucza sprzętowego w systemie Windows powinna przebiec automatycznie. Jeżeli tak się nie stało, proszę przepiąć urządzenie do innego portu USB i pozwolić systemowi na automatyczne wykrycie i zainstalowanie sterowników sprzętowych. W niektórych przypadkach system może wymagać połączenia internetowego z witryną Windows Update.

Program zabezpieczający blokuje instalator lub komunikację z kluczem sprzętowym
Niektóre programy antywirusowe mogą blokować poprawną komunikację aplikacji Gotowość szkolna z kluczem sprzętowym. W takiej sytuacji należy spróbować wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym w ustawieniach programu antywirusowego oraz dodać główny katalog programu do tzw. wyjątków / wyłączeń / wykluczeni. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie poskutkuje, należy spróbować odinstalować oprogramowanie antywirusowe, bądź zweryfikować poprawność działania aplikacji na komputerze bez zainstalowanej dodatkowej ochrony antywirusowej.

Port USB lub pendrive jest uszkodzony
W przypadku dalszych niezidentyfikowanych problemów z poprawnym podłączeniem klucza, prosimy o sprawdzenie poprawności działania portu USB, do którego został podłączony pendrive. Można w tym celu użyć myszki USB, bądź innego urządzenia zewnętrznego.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Najczęstszą przyczyną problemów z uruchomieniem programu Gotowość szkolna jest jego blokowanie przez zainstalowane dodatkowe oprogramowanie antywirusowe. W takiej sytuacji uprzejmie prosimy o wyłączenie ochrony w czasie rzeczywistym w ustawieniach programu antywirusowego oraz dodanie głównego folderu aplikacji do tzw. wyjątków / wyłączeń / wykluczeń – pozwoli to na pominięcie zaznaczonych plików podczas skanowania. Jeżeli powyższe rozwiązanie nie poskutkowało, należy spróbować odinstalować oprogramowanie antywirusowe i ponownie uruchomić Gotowość szkolną.

Dodatkowo, o ile jest to możliwe, prosimy o wykonywanie wszystkich czynności (tzn. instalacji oraz uruchamiania aplikacji), za pośrednictwem konta użytkownika systemu Windows z uprawnieniami administratora.

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

Na pendrivie z produktem Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY wersja 3.0 powinny znajdować się 2 pliki:

setup.exe

Przewodnik_Kazdy-uczen-to-UCZEN-ZDOLNY.pdf

Jeśli zauważyli Państwo, że któregoś z wyżej wymienionych plików brakuje na pedrive’ie Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY wersja 3.0 , prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 58 768 22 22 lub adresem mailowym wsparcie@nowaera.pl.

Program GBDiag powstał z myślą o diagnozie nieprawidłowego działania programów z serii eduROM. Jeżeli program należący do serii eduROM szkoła podstawowa lub EduROM gimnazjum nie działa właściwie, to za pomocą GBDiag można go zdiagnozować. GBDiag przeprowadza test zainstalowanych komponentów (bibliotek systemowych) i umożliwia przesłanie do naszej firmy komunikatu o ich działaniu.

Aby zainstalować program w komputerze użytkownika, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy link umieszczony poniżej, a następnie wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako..." i wskazać miejsce jego zapisu.

Następnie należy kliknąć pobrany plik prawym przyciskiem myszki i wybrać "Wyodrębnij wszystkie (Extract all)", wskazać lub wpisać ście??kę docelową wyodrębniania (tzn. miejsca na dysku, w którym wypakowane zostaną wszystkie pliki z tego archiwum) i kliknąć Wyodrębnij (Extract).

Alternatywnie można pobrać zewnętrzny program obsługujący archiwa zip np. ze strony http://www.winzip.com.

Dokumenty do pobrania

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi zakończenia wsparcia dla technologii Flash po roku 2020 i z faktem, że część produktów z serii eduSensus jest zrealizowana z wykorzystaniem tejże technologii, chcielibyśmy zapewnić Państwa, że nasze programy będą działały prawidłowo również po roku 2020. Zapowiadane zmiany dotyczą przede wszystkim przeglądarek internetowych, a nasze aplikacje instalowane są na dysku twardym komputera, działają bez konieczności podłączenia do Internetu i nie odwołują się do stron WWW. Ponadto zawierają one wszystkie niezbędne komponenty do obsługi interaktywnych ćwiczeń oraz zasobów Flashowych i dzięki temu działają niezależnie od zewnętrznych zmian technologicznych.
Nad poprawnością działania naszych programów nieustannie czuwają specjaliści z działu utrzymania aplikacji i wsparcia technicznego, do których, w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, można się zwrócić o pomoc: wsparcie@nowaera.pl

Sprzęty komputerowe oraz urządzenia do terapii metodą Tomatisa prosimy zapakować w oryginalny karton oraz wypełnić wszystkie luki przestrzenne tak, aby zawartość nie mogła przemieszczać się w kartonie. Przy pakowaniu należy starannie zakleić wszystkie kanty kartonu taśmą, a paczkę okleić następującymi oznaczeniami (pliki do pobrania poniżej):

 

Do wyświetlenia tych dokumentów potrzebny jest pogram Adobe Reader. Jeśli go nie posiadasz, możesz go pobrać tutaj.

Uwaga! Przed pobraniem pliku należy odznaczyć opcję "Oferta opcjonalna", aby uniknąć zainstalowania dodatkowych programów.

Za każdym razem do przesyłki należy załączyć wypełniony formularz (do pobrania poniżej).

Paczkę należy przesłać na adres:

Dział HelpDesk

Nowa Era Sp. z o.o.

ul. Łużycka 3C

81-537 Gdynia

Polska

Zadzwoń i potwierdź wysyłkę konsultantowi Nowej Ery.

Dziękujemy!

Powyższe wytłumaczenie nie spełnia moich oczekiwań. Chcę skontaktować się z działem Pomocy technicznej.

 

Dokumenty do pobrania

Konsument  to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Niezgodność przedmiotu z umową, czyli wada towaru, to zarówno uszkodzenie przedmiotu, o którym sprzedający nie wspomniał w opisie oferty, jak również brak cech lub właściwości, które dana rzecz powinna posiadać lub o których zapewniał sprzedawca.

W szczególności towar uznawany jest za niezgodny z umową (wadliwy), jeśli:

 • nie posiada właściwości, jakie towar danego rodzaju powinien mieć,
 • nie posiada właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (w tym przedstawiając próbkę lub wzór), nie odpowiada opisowi przedstawionemu w ofercie,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,
 • został wydany kupującemu w stanie niezupełnym,
 • został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez sprzedającego lub według instrukcji, którą kupujący od niego otrzymał.

W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z umową kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi lub gwarancji (jeśli została ona udzielona).

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Wada prawna dotyczy przedmiotów sprzedanych, które stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu przedmiotem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Zgłoszenia z tytułu rękojmi  kupujący składa do sprzedającego. Kupujący może ubiegać się o:

 • odstąpienie od umowy,
 • obniżenie ceny produktu,
 • wymianę wadliwego produktu,
 • naprawę wadliwego produktu.

DO POBRANIA:

FORMULARZ REKLAMACYJNY Reklamacja z tytułu rękojmi

Dokumenty do pobrania

Gwarancja to zobowiązanie gwaranta wobec konsumenta, że wymieni, naprawi lub przyjmie przedmiot (i zwróci pieniądze), który nie spełnia cech określonych w dokumencie gwarancyjnym, opisie a nawet reklamie. Gwarantem może być zarówno producent, sprzedawca, jak i importer.

Udzielenie gwarancji polega na umieszczeniu stosownego oświadczenia w dokumencie gwarancyjnym lub opisie oferty lub w reklamie towaru.

Z reguły nowe przedmioty oferowane przez przedsiębiorców są objęte gwarancją, jednak to gwarant decyduje, czy udzieli gwarancji na swój produkt, jaka będzie jej treść oraz zakres. Gwarancja powinna zawierać:

 • warunki, w jakich można wymienić przedmiot na nowy
 • jaka będzie liczba napraw
 • adresy serwisów


Oświadczenie gwarancyjne powinno zostać sporządzone w języku danego kraju, w którym produkt został wprowadzony do obiegu.

DO POBRANIA:

FORMULARZ REKLAMACYJNY Reklamacja z tytułu oświadczenia gwarancyjnego

Dokumenty do pobrania

W celu sprawnej obsługi reklamacji przedstawiamy kilka kroków, które pozwolą nam szybko podjąć działania w danym zgłoszeniu.

 1. Zgłoszenia należy kierować do Centrum Kontaktu Nowej Ery od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00, pod adresem wsparcie@nowaera.pl lub numerem telefonu 58 768 22 22.
 2. Zgłoszenia są weryfikowane, a następnie Zgłaszający otrzymuje informację zwrotną z decyzją o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji.
 3. Jeśli zgłoszenie dotyczy sprzętu, należy przysłać go do weryfikacji na adres producenta. W tym celu prosimy przygotować paczkę (według wskazówek – odnośnik do instrukcji pakowania) i dołączyć do niej wymagane dokumenty: 

  - formularz zgłoszeniowy

  - dowód zakupu

 4. Po otrzymaniu przesyłki sprzęt jest diagnozowany przez dział techniczny i Zgłaszający otrzymuje informacje o dalszych czynnościach w ramach reklamacji.

DO POBRANIA:

FORMULARZ REKLAMACYJNY Reklamacja z tytułu rękojmi

FORMULARZ REKLAMACYJNY Reklamacja z tytułu oświadczenia gwarancyjnego

Dokumenty do pobrania

Sprzęty komputerowe oraz inne urządzenia prosimy zapakować w oryginalny karton oraz wypełnić wszystkie luki przestrzenne tak, aby zawartość nie mogła przemieszczać się w kartonie. Przy pakowaniu należy starannie zakleić wszystkie kanty kartonu taśmą, a paczkę okleić oznaczeniami załączonymi na dole strony.

Za każdym razem do przesyłki należy załączyć komplet dokumentów reklamacyjnych:

 • formularz zgłoszenia analogiczny do rodzaju reklamacji
 • dowód zakupu

Adres dostawy:

Dział Help Desk
Nowa Era Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3C
81-537 Gdynia

Przed wysłaniem paczki zadzwoń i potwierdź wysyłkę konsultantowi Nowej Ery.

DO POBRANIA:

OZNACZENIE.pdf

Dokumenty do pobrania

Poza wsparciem merytorycznym w ramach usług pogwarancyjnych oferujemy Państwu również możliwość odpłatnych usług, takich jak naprawy uszkodzonych sprzętów (uszkodzenia mechaniczne lub po gwarancji), konserwacje, przeglądy techniczne.

W celu sprawnej obsługi reklamacji przedstawiamy kilka kroków, które pozwolą nam szybko podjąć działania w danym zgłoszeniu.

 1. Zgłoszenia należy kierować do Centrum Kontaktu Nowej Ery od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem ustawowych dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00, pod adresem wsparcie@nowaera.pl lub numerem telefonu 58 768 22 22.
 2. Zgłoszenia są weryfikowane, a następnie Zgłaszający otrzymuje informację zwrotną z decyzją o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji.
 3. Jeśli zgłoszenie dotyczy sprzętu, należy przysłać go do weryfikacji na adres producenta. W tym celu prosimy przygotować paczkę (według wskazówek – odnośnik do instrukcji pakowania) i dołączyć do niej wymagane dokumenty:

  - formularz zgłoszeniowy

  - dowód zakupu

 4. Po otrzymaniu przesyłki sprzęt jest diagnozowany przez dział techniczny i Zgłaszający otrzymuje informacje o dalszych czynnościach w ramach zgłoszenia.

DO POBRANIA:

 1. Formularz wysyłki

Dokumenty do pobrania

Sprzęty komputerowe oraz inne urządzenia prosimy zapakować w oryginalny karton oraz wypełnić wszystkie luki przestrzenne tak, aby zawartość nie mogła przemieszczać się w kartonie. Przy pakowaniu należy starannie zakleić wszystkie kanty kartonu taśmą, a paczkę okleić oznaczeniami załączonymi na dole strony.

Za każdym razem do przesyłki należy załączyć komplet dokumentów reklamacyjnych:

 • formularz zgłoszenia analogiczny do rodzaju reklamacji
 • dowód zakupu

 

Adres dostawy:

Dział Help Desk
Nowa Era Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3C
81-537 Gdynia

Przed wysłaniem paczki zadzwoń i potwierdź wysyłkę konsultantowi Nowej Ery.

DO POBRANIA:

OZNACZENIE.JPG

Dokumenty do pobrania

DEFINICJE

Zakończenie produkcji (ZP) – data zakończenia wytwarzania danego produktu lub wersji produktu.

Gwarancja (G) – okres ochrony gwarancyjnej upoważniający do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Najczęściej udzielana jest na okres 12 lub 24 miesięcy. Gwarancja jest podstawą do złożenia reklamacji, a tryb realizacji reklamacji określa karta gwarancyjna.

Okres serwisowania produktu (OSP) – okres wsparcia Klienta trwający 5 lat od momentu sprzedaży produktu. W tym czasie Klient ma prawo zgłaszać uwagi, poprawki, które po okresie gwarancyjnym realizowane są odpłatnie.

Najdłużej wsparciem objęta jest ostatnia sztuka produktu wyprzedana z magazynu NE (nie od  dystrybutora!). Po jej wyprzedaniu następuje oficjalne ogłoszenie końca serwisowania i od tego momentu producent udziela wsparcia ostatnim sztukom jeszcze przez 2 lata. W praktyce oznacza to, że Klienci, którzy zakupili ostatnie sztuki produktu na krótko przed zakończeniem ich wsparcia, będą mieli krótszy okres serwisowania niż Klienci, którzy zakupili pierwsze sztuki, zaraz po wypuszczeniu produktu na rynek.

Okres serwisowania zawiera okres gwarancji.

Zakończenie serwisowania produktu (EOL) – „End of live”. Data zakończenia okresu serwisowania produktu. Powinna być określona na początku cyklu życia produktu, a odpowiednia informacja powinna być znana Klientom przy zakupie danego produktu.

 

Szanowni Klienci,

z dniem 01.03.2018 roku zakończyliśmy wsparcie techniczne dla poniższych wersji produktu Logopedia:

v 1.0

v 1.2

v 1.5

v 1.7

oraz programów: 

Tomatis

eduROM - Strefa G (Sieciowa)

eduROM - Strefa P (Sieciowa)

Angielski dla dzieci

Systemy Badań Przesiewowych 2007: Widzę, Słyszę, Mówię.

 

Zakończenie okresu wsparcia oznacza, że produkty nadal moga być instalowane i używane na nowych komputerach, ale tylko przy użyciu posiadanych przez Państwa licencji i kluczy aktywacyjnych. Nie będą generowane nowe klucze aktywacyjne ani licencje.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy: wsparcie@nowaera.pl lub poprzez infolinię: 58 768 22 22.

Darmowa usługa zdalnej pomocy technicznej dla Klientów indywidualnych

Usługa zdalnej pomocy technicznej została uruchomiona w celu ułatwienia rozwiązywania oraz diagnozy zgłaszanych problemów technicznych dotyczących oprogramowania.

Nasi konsultanci działu Pomocy technicznej (w godzinach pracy) za pomocą specjalnego oprogramowania będą mogli udzielić pomocy bezpośrednio na komputerze Klienta.

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–16.30 (nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy).

Ogólne warunki świadczenia usług serwisowych zdalnie (“Umowa”)

 • 1. Definicje

Zdalna usługa serwisowa:  usługa świadczona ‘na odległość’ przez Help Desk przy pomocy/ z wykorzystaniem łączy internetowych oraz odpowiedniego Oprogramowania, polegająca na diagnozowaniu Problemów zaistniałych w trakcie korzystania z Produktu i usuwaniu Usterek bezpośrednio na komputerze Użytkownika poprzez nawiązanie połączenia pomiędzy komputerem Użytkownika a komputerem Konsultanta i uzyskanie przez Konsultanta dostępu do komputera Użytkownika na prawach użytkownika tego komputera, na czas trwania Zdalnej usługi serwisowej;

Oprogramowanie:  oprogramowanie licencjonowane przez Nową Erę od osób trzecich, pobierane przez U??ytkownika, umożliwiające nawiązanie połączenia pomiędzy komputerem Konsultanta a komputerem Użytkownika i przeprowadzenie na odległość Zdalnej usługi serwisowej; 

Help Desk: zespół konsultantów Nowej Ery świadczący usługi serwisowe, w tym Zdalną usługę serwisową;

Konsultant: osoba z zespołu konsultantów Nowej Ery wyznaczona do zdiagnozowania Problemu zaistniałego w trakcie korzystania z Produktu przez Użytkownika i usunięcia Usterki; 

Użytkownik:  użytkownik Produktu, korzystający z Produktu na podstawie odrębnej umowy licencyjnej;

Komputer Użytkownika:  komputer znajdujący się w dyspozycji Użytkownika;

Produkt:  program autorstwa Nowa Era (lub YDP) będący przedmiotem Zdalnej usługi serwisowej; 

Usterka:  jakakolwiek wada fizyczna uniemożliwiająca korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z przyczyn tkwiących w tym Produkcie przed momentem jego zakupu;

Problem jakakolwiek awaria lub inna nieprawidłowość zaistniała w trakcie korzystania z Produktu, których przyczyną jest w szczególności:

(a) usterka;

(b) wada sprzętu znajdującego się w dyspozycji Użytkownika;

(c) niestabilność systemu na komputerze znajdującym się w dyspozycji Użytkownika spowodowana oprogramowaniem osób trzecich; uniemożliwiająca korzystanie z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • 2. Oświadczenia Stron
 1. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, na którym zainstalowano Produkt.
 2. Nowa Era oświadcza, że na podstawie odrębnej umowy jest uprawniona do korzystania z Oprogramowania w celu zdiagnozowania Problemu i usunięcia Usterki bezpośrednio na komputerze Użytkownika.
 3. Nowa Era oświadcza, że usuwa jedynie Usterki. Nowa Era nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie Problemu o innej przyczynie niż Usterka.
 • 3. Aktywacja usługi
 • Jeśli zgłoszony przez Użytkownika Problem został skierowany przez Konsultanta do rozwiązania w drodze Zdalnej usługi serwisowej, Konsultant przesyła Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika adres e-mail link do pobrania Oprogramowania z określonego miejsca w sieci lub informuje Użytkownika telefonicznie o miejscu w sieci, skąd Użytkownik może pobrać Oprogramowanie.
 • Użytkownik pobiera Oprogramowanie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszej Umowy (poprzez kliknięcie przycisku Akceptuję).
 • Zdalna usługa serwisowa nie będzie świadczona, gdy: 

(1) Użytkownik nie zaakceptuje warunków niniejszej Umowy, a tym samym nie zostanie pobrane Oprogramowanie;

(2) pomimo zaakceptowania warunków niniejszej umowy i pobrania Oprogramowania przez Użytkownika, nie powiedzie się nawiązanie połączenia pomiędzy komputerem Użytkownika i komputerem Konsultanta z przyczyn niezależnych od Konsultanta, w tym z powodu awarii łączy internetowych, przeciążenia sieci lub takiej konfiguracji sieci u Użytkownika, która uniemożliwia nawiązanie połączenia. Konsultant poinformuje Użytkownika o przeszkodzie w nawiązaniu połączenia i zaproponuje inny sposób zdiagnozowania Problemu i usunięcia Usterki;

(3) jeśli Użytkownik nie zezwoli na połączenie z Internetem w celu pobrania Oprogramowania, a zezwolenia takiego wymaga oprogramowanie osób trzecich zainstalowane na komputerze Użytkownika;

(4) jeśli Użytkownik ma zainstalowany na komputerze inny system operacyjny niż wymagany w specyfikacji Produktu.

 • Jeśli przyczyną Problemu nie jest Usterka, Konsultant niezwłocznie kończy Zdalną usługę serwisową, informując Użytkownika o prawdopodobnej przyczynie Problemu.
 • Po podaniu Konsultantowi wyświetlonego w programie numeru ID i Hasła, a następnie po wpisaniu ich przez Konsultanta w module firmowym, zostaje nawiązane połączenie pomiędzy komputerem Użytkownika i komputerem Konsultanta, w wyniku którego Konsultant uzyskuje dostęp do komputera Użytkownika na prawach użytkownika niniejszego komputera.
 • Po pobraniu Oprogramowania, Użytkownik powinien wypakować jego zawartość za pomocą oprogramowania zewnętrznego obsługującego funkcję wypakowywania zawartości plików w formacie zip lub skorzystać z systemowej funkcji Wyodrębnij, a następnie dwukrotnie kliknąć wypakowany plik o rozszerzeniu exe.
 • Po nawiązaniu połączenia pomiędzy komputerem Użytkownika i komputerem Konsultanta, Konsultant wstępnie diagnozuje Problem.
 • Jeśli przyczyną Problemu jest Usterka, Konsultant informuje Użytkownika o szacunkowym czasie trwania Zdalnej usługi serwisowej.
 • 4. Bezpieczeństwo Użytkownika
 1. Połączenie pomiędzy komputerem Użytkownika i komputerem Konsultanta jest szyfrowane.
 2. Nowa Era nie ponosi odpowiedzialności za włamania osób trzecich do systemu komputerowego Użytkownika, w tym za nieuprawniony dostęp osób trzecich do danych przesyłanych pomiędzy komputerami Użytkownika i Konsultanta w czasie świadczenia Zdalnej usługi serwisowej.
 3. W czasie świadczenia Zdalnej usługi serwisowej Nowa Era nie zmienia poziomu zabezpieczeń sieci czy plików ani nie ingeruje w ustawienia komputera Użytkownika (w tym w ustawienia sieci po stronie Użytkownika). Jeśli oprogramowanie osób trzecich zainstalowane na komputerze Użytkownika, w tym oprogramowanie antywirusowe, zgłasza komunikat o konieczności zezwolenia na połączenie z Internetem w celu zainstalowania Oprogramowania, wyłącznie Użytkownik decyduje o takim zezwoleniu.
 4. Po nawiązaniu połączenia pomiędzy komputerami Użytkownika i Konsultanta, Konsultant ma dostęp do danych przechowywanych na komputerze Użytkownika. Konsultant ma obowiązek nie otwierać ani nie korzystać z żadnych danych/plików przechowywanych na komputerze Użytkownika, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia Zdalnej usługi serwisowej. Jeśli Konsultant w czasie świadczenia Zdalnej usługi serwisowej uzyska z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z powodu niedochowania przez Użytkownika obowiązku określonego w § 5 ustęp 3 niniejszej Umowy, dostęp do danych/plików przechowywanych na komputerze Użytkownika zawierających zastrzeżone lub poufne informacje, Konsultant jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy.
 • 5. Obowiązki i uprawnienia Użytkownika
 • Użytkownik ma obowiązek zapewnić Konsultantowi odpowiednią infrastrukturę techniczną do przeprowadzenia Zdalnej usługi serwisowej, w tym w szczególności:

(1)  dostęp do Internetu o minimalnej prędkości 128kbps upload,

(2) system operacyjny: Windows XP / Vista /7 / 8 / 8.1. 

 • Użytkownik uzyskuje od Konsultanta informację o zakończeniu świadczenia Zdalnej usługi serwisowej, w tym o zdiagnozowaniu Problemu i usunięciu Usterki. 
 • Użytkownik powinien współpracować z Konsultantem w czasie trwania Zdalnej usługi serwisowej, w tym w szczególności powinien wykonywać polecenia Konsultanta.
 • Użytkownik ma obowiązek być obecny przed ekranem swojego komputera w czasie trwania Zdalnej usługi serwisowej.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własnych zastrzeżonych i poufnych informacji.Użytkownik ma obowiązek na czas trwania Zdalnej usługi serwisowej zabezpieczyć dostęp do zastrzeżonych i poufnych informacji przechowywanych na komputerze Użytkownika, w szczególności pozamykać wszystkie otwarte na pulpicie komputera aplikacje niezwiązane z Produktem.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za posiadanie procedur umożliwiających, za pomocą zewnętrznych źródeł, odtworzenie utraconych lub zmodyfikowanych plików, danych i programów (back-up).
 • Jeśli Użytkownik nie dochowa obowiązku określonego w § 5 ustęp 3, Nowa Era nie odpowiada za nieuprawniony dostęp do zastrzeżonych i poufnych informacji przechowywanych na komputerze Użytkownika.
 • Użytkownik powinien obserwować działania wykonywane przez Konsultanta w czasie trwania Zdalnej usługi serwisowej.
 • Użytkownik może zakończyć Zdalną usługę serwisową w każdym czasie poprzez kliknięcie przycisku X(Zakończ wszystkie połączenia) w pobranym Oprogramowaniu. Jeśli Użytkownik – bez uzasadnionej przyczyny - zakończy Zdalną usługę serwisową przed zdiagnozowaniem Problemu lub usunięciem Usterki, Konsultant nie jest zobowiązany do zaoferowania Zdalnej usługi serwisowej ponownie.  
 • Po zakończeniu świadczenia Zdalnej usługi serwisowej, Użytkownik ma obowiązek usunąć z komputera Oprogramowanie poprzez najechanie kursorem urządzenia wskazującego (np.: myszy) na plik zawierający Oprogramowanie, kliknięcie prawego klawisza tego urządzenia i wybrania polecenia Usuń. Dotyczy to także pliku w formacie zip, z którego wyodrębniono plik z Oprogramowaniem.
 • 6. Obowiązki i uprawnienia Konsultanta
 1. Nowa Era dochowa należytej staranności w przeprowadzaniu zdalnej usługi serwisowej, w tym zobowiąże Konsultantów do zachowania poufności w wypadku, gdyby Konsultanci uzyskali dostęp do zastrzeżonych lub poufnych informacji przechowywanych na komputerze Użytkownika, w tym wskutek zaniedbania przez Użytkownika obowiązku określonego w § 5 ustęp 3.
 2. Jeśli Zdalna usługa serwisowa zostanie przerwana z przyczyn niezależnych ani od Użytkownika, ani od Konsultanta (awaria łączy internetowych, przeciążenie sieci, wyłączenie prądu, etc.), po ustaniu tych przyczyn Konsultant powinien zaoferować Użytkownikowi ponownie Zdalną usługę serwisową. Jeśli Użytkownik zgłosi potrzebę kontynuowania świadczenia Zdalnej usługi serwisowej po ustaniu przyczyny niezależnej od Użytkownika lub Konsultanta, Konsultant nie może odmówić mu świadczenia tej usługi.
 3. Konsultant zachowa w tajemnicy wszelkie zastrzeżone lub poufne informacje, do których uzyskał dostęp z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wskutek niedochowania przez Użytkownika obowiązku określonego w § 5 ustęp 3.
 4. Konsultant informuje Użytkownika o zdiagnozowaniu Problemu o innej przyczynie niż Usterka, podaje jego prawdopodobną przyczynę do wiadomości Użytkownika i kończy świadczenie Zdalnej usługi serwisowej poprzez kliknięcie przycisku Xw Oprogramowaniu.
 5. Konsultant informuje Użytkownika o usunięciu Usterki. Konsultant kończy świadczenie Zdalnej usługi serwisowej niezwłocznie po usunięciu Usterki poprzez kliknięcie przycisku Xw Oprogramowaniu.
 6. Konsultant może zakończyć świadczenie Zdalnej usługi serwisowej poprzez kliknięcie przycisku Xw Oprogramowaniu również z innych przyczyn niż zdiagnozowanie Problemu. Konsultant informuje wówczas Użytkownika o przyczynie zakończenia świadczenia Zdalnej usługi serwisowej i proponuje Użytkownikowi wykonanie Zdalnej usługi serwisowej ponownie w innym terminie.
 7. Konsultant może zakończyć świadczenie Zdalnej usługi serwisowej poprzez kliknięcie przycisku Xw Oprogramowaniu przed usunięciem Usterki. Konsultant informuje wówczas Użytkownika o przyczynie zakończenia świadczenia Zdalnej usługi serwisowej i albo proponuje Użytkownikowi wykonanie Zdalnej usługi serwisowej ponownie w innym terminie, albo informuje o innych działaniach, które zostaną podjęte w celu usunięcia Usterki.  
 • 7. Odpowiedzialność Nowej Ery
 • Wyłącza się odpowiedzialność Nowej Ery za wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć dla Użytkownika na skutek korzystania z Oprogramowania. W szczególności Nowa Era nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie danych/plików przechowywanych na komputerze Użytkownika.
 • Nowa Era nie ponosi odpowiedzialności za:

(1) opóźnienie w wykonaniu Zdalnej usługi serwisowej,

(2) niewykonanie Zdalnej usługi serwisowej, a w szczególności za nieusunięcie Usterki w drodze świadczenia Zdalnej usługi serwisowej. 

 • Nowa Era nie gwarantuje jakości wykonania Zdalnej usługi serwisowej.
 • 8. Prawo właściwe i jurysdykcja
 1. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu.

W celu uruchomienia zdalnej pomocy technicznej, należy najpierw przeczytać oraz zaakceptować warunki zdalnego świadczenia usług serwisowych.

Po zaakceptowaniu warunków zdalnego świadczenia usług serwisowych można pobrać i zapisać plik na dysku twardym komputera (plik do pobrania niżej). W razie potrzeby należy skontaktować się z Konsultantem Pomocy Technicznej Nowej Ery i postępować zgodnie z jego wskazówkami.

 

Wybrane parametry techniczne oprogramowania do zdalnej pomocy:

 • Możliwość regulacji jakości przesyłu obrazu w celu umożliwienia „płynnej pracy”;
 • Szyfrowana transmisja danych;
 • Kompresja przesyłanych danych;
 • Zdalny restart komputera;
 • Opcja transferu plików;
 • Możliwość komunikacji audio pomiędzy Klientem a Pomocą Techniczną;
 • Komunikacja tekstowa pomiędzy Klientem a Pomocą Techniczną;
 • Opcja transferu schowka Windows;
 • Możliwość podglądu informacji o systemie operacyjnym Klienta;
 • Logi IP oraz daty i godziny połączenia;
 • Plik uruchomieniowy zdalnej pomocy o objętości ok. 5 MB;
 • Plik zdalnej pomocy nie modyfikuje rejestru ani innych plików;
 • Wspierane systemy operacyjne: Windows XP / Vista /7 / 8 / 8.1 / 10;
 • Plik zdalnej pomocy technicznej jest typem pliku wykonywalnego, który należy wyodrębnić z pobranego pliku.

Dokumenty do pobrania

Napisz do nas

* pola wymagane
Czytaj więcej

Nowość