Krok w biznes i zarządzanie 1

Krok w biznes i zarządzanie 1

Karty pracy ucznia dla szkół ponadpodstawowych

Autorzy: Aneta Depczyńska, Katarzyna Garbacik, Joanna Kozub

„Karty pracy ucznia” to sprawdzona i ceniona publikacja skorelowana z podręcznikiem, zawierająca rozwiązania ułatwiające nauczanie biznesu i zarządzania w zakresie podstawowym. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl.  

  • Ułatwiają pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym zadaniom dostosowanym poziomem do jego wieku.
  • Skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym kartom pracy do każdej lekcji. 
  • Pomagają zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach z życia codziennego dzięki zestawom pytań do każdej lekcji Z życia.
  • Kształcą umiejętność analizowania realnych sytuacji problemowych za pomocą Studiów przypadków.  
  • Zastępują zeszyt przedmiotowy dzięki miejscom na notatki oraz gotowej notatce z lekcji Zapamiętaj.