Krok w biznes i zarządzanie 1

Krok w biznes i zarządzanie 1

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1193/1/2023
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Podręcznik „Krok w biznes i zarządzanie 1” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące umiejętności miękkich, zarządzania projektami, gospodarki rynkowej i finansów osobistych. Został przygotowany z myślą o młodszym uczniu w szkole ponadpodstawowej i umożliwia łagodne wprowadzenie go w zagadnienia przedmiotu.

  • Ułatwia pracę z młodszym uczniem dzięki różnorodnym formom przekazu, małym porcjom wiedzy i przystępnemu językowi.
  • Zapewnia sprawną realizację materiału przez dostosowanie ilości treści w każdym temacie do jednej godziny lekcyjnej.
  • Przyspiesza naukę dzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom zamieszczonym na końcu każdego działu.  
  • Umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki elementom takim jak: studium przypadku, W praktyce, Przykład.
  • Wzbudza zainteresowanie ucznia przedmiotem dzięki nawiązywaniu do życia codziennego oraz czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
  • Umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym.