Krok w biznes i zarządzanie 1

Krok w biznes i zarządzanie 1

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 1196/1/2023
Autorzy: Rachwał Tomasz

Podręcznik „Krok w biznes i zarządzanie 1” do zakresu rozszerzonego zawiera treści dotyczące kompetencji przedsiębiorczych, zarządzania projektami, gospodarki rynkowej i współpracy międzynarodowej. Umożliwia zachowanie takiego samego stylu pracy jak w zakresie podstawowym poprzez zastosowanie spójnych elementów oraz zbliżonego układu treści. Został również wzbogacony o nowe rozwiązania, kluczowe do kształcenia umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym.

  • Umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki elementom takim jak: studium przypadku, W praktyce, Przykład.
  • Wzbudza zainteresowanie ucznia przedmiotem dzięki nawiązywaniu do życia codziennego oraz czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
  • Umożliwia szybkie utrwalanie wiadomości i umiejętności dzięki zadaniom powtórzeniowym.