Krok w przedsiębiorczość.

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 467/2012/2015
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Podręcznik „Krok w przedsiębiorczość” jest przeznaczony do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.

  • Pomaga w omawianiu ważnych problemów dzięki tekstom źródłowym O tym się mówi! przedstawiającym przeciwstawne stanowiska.
  • Ułatwia zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki Przykładom typowych sytuacji rynkowych.
  • Pozwala na zrozumienie wybranych współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi Wokół nas.
  • Umożliwia rzetelne powtórzenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą Podsumowań.