Edukacja jutra, już dziś w Twojej szkole

Program "Laboratoria Przyszłości" to największa od lat szansa na wprowadzenie do szkoły innowacyjnych procesów dydaktycznych. Wykorzystaj wsparcie jak najlepiej, by stworzyć uczniom idealne warunki do rozwoju. Nie inwestuj w gadżety – postaw na pomysł, jak wykorzystać nowe technologie w nauczaniu! 

Wirtualna rzeczywistość i druk 3D pozwolą uczniom zobaczyć i dotknąć tego, co do tej pory pozostawało w sferze wyobrażeń na lekcjach chemii, matematyki, biologii, fizyki, informatyki i innych. Nauka programowania i elektroniki to inwestycja w rozwój zainteresowań uczniów tymi dziedzinami wiedzy, które już jutro będą obecne w każdym sektorze gospodarki, od produkcji po medycynę. Edukacja jutra, to edukacja na czasie.

oferta_LP_1140x577.jpg

Nowa Era partnerem szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Dlaczego Nowa Era?

Jako lider edukacji w Polsce od wielu lat wspieramy szkoły w procesie cyfrowej transformacji. Wprowadziliśmy do nauczania całą gamę multimedialnych rozwiązań dydaktycznych, a nasze elektroniczne narzędzia odmieniły warsztat pracy nauczycieli. Wyposażaliśmy szkoły w nowoczesny sprzęt we wszystkich edycjach rządowego programu „Aktywna tablica”, działając w partnerstwie strategicznym z liderem technologicznych rozwiązań, jakim jest Samsung.

NE partnerem szkol_1170x1170.jpg

Znamy dobrze potrzeby szkół i obecnie oferujemy im wyposażenie pasujące do już używanych narzędzi edukacyjnych oraz doskonale spełniające postulaty programu:

Rozwijanie rzeczywistych kompetencji przyszłości
Proponujemy rozwiązania, które sprzyjają współpracy, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, a ponadto mają charakter interdyscyplinarny i mogą być wykorzystywane w ramach różnych przedmiotów szkolnych. 

Rozwój talentów i rozbudzanie zainteresowań
Celem programu jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami STEM. Propozycja eduacyjna Nowej Ery w programie Laboratoria Przyszłości pomaga rozbudzać wśród młodzieży pasje przyrodnicze, technologiczne i matematyczne, co w przyszłości przełoży się na losy zawodowe uczniów.

Angażujące i nowoczesne zajęcia szkolne
Oferta Nowej Ery wychodzi naprzeciw potrzebom poznawczym dzieci i młodzieży. Proponowane przez nas wyposażenie wprowadza do szkolnego nauczania komponent technologiczny, który skutecznie angażuje młodzież w proces dydaktyczny. Od lat wspieramy szkoły w procesie transformacji cyfrowej, tworząc własne, innowacyjne narzędzia, a także poprzez sukcesywnie budowane partnerstwa technologiczne. 

Do czego zobowiązana jest szkoła w ramach programu?

Szkoła jest zobowiązana do:

 • umożliwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia (w tym jego instalacja i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia); 
 • uwzględnienia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej podczas zajęć;
 • dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymiany wiedzy z innymi szkołami; 
 • wykorzystywania wyposażenia w ciągu co najmniej pięciu kolejnych lat szkolnych, przez średnio minimum 3 godziny zajęć w każdym tygodniu nauki; 
 • wyznaczenia koordynatora;
 • składania sprawozdań z udziału w Laboratoriach Przyszłości. 

O czym pamiętać wybierając wyposażenie w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Wyposażenie musi być zgodne z przyświecającą programowi ideą zapewnienia szkołom wszystkiego, co służy rozwijaniu kompetencji przyszłości: współpracy, interdyscyplinarności, umiejętności rozwiązywania problemów i kreatywności.

Wyposażenie, które trafi do szkół podstawowych, powinno być dostępne dla uczniów na lekcjach każdego przedmiotu, ale też na zajęciach pozalekcyjnych, np. kółkach zainteresowań.

Zadaniem wyposażenia jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym.

Rozwiązania Nowej Ery w programie Laboratoria Przyszłości

Wyposażenie dodatkowe

Gogle VR z oprogramowaniem i akcesoriami

Wirtualna rzeczywistość daje niesamowitą możliwość doświadczania złożoności świata. W wielu dyscyplinach dzięki VR możliwe jest bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów, symulacji. Teraz innowacyjne metody nauczania możesz wprowadzić do Twojej szkoły, dzięki Laboratorium VR Nowej Ery. 

 • Gogle VR wraz z oprogramowaniem wbudowanym w jednostkę mobilną, tworzące zestaw Empiriusz, umożliwiają przeprowadzenie w wirtualnej rzeczywistości doświadczeń chemicznych zgodnych z podstawą programową dla klas 7. i 8, podstawą programową szkoły ponadpodstawowej oraz naukę geometrii*.
 • Wykorzystanie kontrolerów pozwala na aktywną pracę ucznia w całości w rzeczywistości wirtualnej, w odróżnieniu od konkurencyjnych zestawów, bazujących na metodach podawczych.
 • Scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz karty pracy z instrukcjami i zadaniami dla uczniów pozwalają na uczestnictwo w doświadczeniach całej klasy. 
 • Wszystkie eksperymenty są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą.
 • Wirtualne laboratorium Empiriusz jest zawsze w pełni wyposażone – nie trzeba kupować naczyń, akcesoriów i odczynników; nie ma problemu utylizacji materiałów chemicznych.
 • Prosta i intuicyjna obsługa zachęca do pracy ze sprzętem wszystkich nauczycieli.
*Moduł dostępny w 2022 r.

Wyposażenie podstawowe

Druk 3D

W ramach Laboratorium Druku 3D wspieramy nauczycieli różnych przedmiotów – biblioteka modeli 3D zawiera materiały dydaktyczne z kilku kategorii tematycznych. Mogą mieć one zastosowanie praktycznie na każdej lekcji czy kole zainteresowań, a ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia. Sprzęt zapewnia atrakcyjny, angażujący przekaz wiedzy, uczy projektowania 3D, przyczynia się do rozwoju kreatywności i umiejętności technicznych. Wdraża uczniów do obsługi nowoczesnych urządzeń i korzystania z niezbędnego oprogramowania.

W Laboratorium Druku 3D dostarczamy również komplet materiałów dydaktycznych, pozwalających nauczycielom przeprowadzić pełne zajęcia, zgodne z podstawą programową. 

Wyposażenie dodatkowe

Zestawy do nauki programowania LEGO

System ten poprzez zabawę rozwija umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów.

Od łatwych lekcji dla początkujących po nieograniczone możliwości projektowania — zestawy LEGO Education SPIKE rozwijają pewność siebie i kreatywność u wszystkich uczniów, bez względu na ich dotychczasowy poziom wiedzy. Zajęcia z elementami robotyki zachęcają uczniów do pracy zespołowej i kształcą poszukiwane umiejętności na zmieniającym się rynku pracy.

Nauka przez zabawę? Laboratorium Robotyki Nowej Ery z wykorzystaniem LEGO Education oferuje znacznie więcej - pokazuje sens nauki programowania i pozwala osiągać konkretne cele.

Wyposażenie podstawowe

Laboratorium Elektroniki - zestaw z mikrokontrolerami

Laboratorium elektroniki Nowej Ery wychodzi naprzeciw zainteresowaniom informatycznym uczniów: zamiast pisać kolejny program, który działa na ekranie komputera, mogą oni ożywić urządzenie elektroniczne, stworzyć program, który porusza silnikami, miga diodami, korzysta z zewnętrznych czujników!

Dzięki zestawom do programowania mikrokontrolerów każdy uczeń może rozpocząć swoją przygodę z elektroniką – od poznania niezbędnej teorii aż po praktyczne eksperymenty

Nauczyciel może korzystać z wyposażenia na lekcjach – wprowadzając uczniów w świat omów, woltów i amperów, jak i na kołach zainteresowań –  realizując z młodymi ludźmi projekty STEM. Elektronika może być dla uczniów hobby, ale mogą też wiązać z nią swoją przyszłość zawodową.  

Wyposażenie podstawowe

Laboratorium Elektroniki - zestaw do lutowania

Jedną z najważniejszych umiejętności każdego pasjonata elektroniki jest lutowanie. Jak montować poszczególne elementy i układy? Jak uniknąć zniszczonych płytek drukowanych i przegrzanych elementów elektronicznych? Praktyka czyni mistrza! 

Zestaw zapewnia młodym elektronikom bezpieczną naukę lutowania w praktyce. Sprzęt może być wykorzystywany na lekcjach fizyki, na kołach zainteresowań czy w ramach projektów i konkursów z obszaru STEAM. Dzięki praktycznym ćwiczeniom młodzi ludzie będą rozwijać swoje zainteresowania techniczne nie tylko w teorii!

Laboratorium elektroniki to pakiet, w skład którego wchodzą elementy pozwalające na wykonanie konkretnych ćwiczeń z kursu lutowania – sposób montażu poszczególnych układów został dokładnie opisany i pokazany na zdjęcia, ilustracjach oraz w filmach.

Wyposażenie podstawowe

Laboratorium audio-video

Nowoczesny, cyfrowy sprzęt audio-video to wyposażenie absolutnie niezbędne w każdej szkole. Kamera, aparat fotograficzny, mikrofon czy oświetlenie będą wykorzystywane przez okrągły rok szkolny w realizacji różnego typu wydarzeń z życia szkoły i samorządu uczniowskiego, a także na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, w przygotowaniach do konkursów.

Dzięki „Laboratorium audio-video” nauczyciele różnych przedmiotów mogą nagrywać dodatkowe materiały edukacyjne czy dokumentować przebieg prowadzonych przez siebie projektów dydaktyczno-wychowawczych.

W skład zestawu „Laboratorium audio-video” wchodzą wszystkie produkty wyszczególnione w katalogu wyposażenia podstawowego.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij poniższy formularz, aby poznać więcej szczegółów o pełnej ofercie Nowej Ery w programie "Laboratoria Przyszłości". Z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę i pomożemy wybrać optymalny pakiet dla szkoły!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także