Edukacja jutra, już dziś w Twojej szkole


Program "Laboratoria Przyszłości" to największa od lat szansa na wprowadzenie do szkoły innowacyjnych procesów dydaktycznych. Wykorzystaj wsparcie jak najlepiej, by stworzyć uczniom idealne warunki do rozwoju. Nie inwestuj w gadżety – postaw na pomysł, jak wykorzystać nowe technologie w nauczaniu! 

Z programu do tej pory skorzystało 99% samorządowych szkół podstawowych. Zakończył się już nabór wniosków dla podstawowych szkół niesamorządowych, ale szkoły mają czas na zakupy do 30 czerwca 2023.

Wirtualna rzeczywistość i druk 3D pozwolą uczniom zobaczyć i dotknąć tego, co do tej pory pozostawało w sferze wyobrażeń na lekcjach chemii, matematyki, biologii, fizyki, informatyki i innych. Nauka programowania i elektroniki to inwestycja w rozwój zainteresowań uczniów tymi dziedzinami wiedzy, które już jutro będą obecne w każdym sektorze gospodarki, od produkcji po medycynę. Edukacja jutra, to edukacja na czasie.

Nowa Era partnerem szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Dlaczego Nowa Era? Jako lider edukacji w Polsce od wielu lat wspieramy szkoły w procesie cyfrowej transformacji. Wprowadziliśmy do nauczania całą gamę multimedialnych rozwiązań dydaktycznych, a nasze elektroniczne narzędzia odmieniły warsztat pracy nauczycieli. Wyposażaliśmy szkoły w nowoczesny sprzęt we wszystkich edycjach rządowego programu „Aktywna tablica”, działając w partnerstwie strategicznym z liderem technologicznych rozwiązań, jakim jest Samsung.

NE partnerem szkol_1170x1170.jpg

Znamy dobrze potrzeby szkół i obecnie oferujemy im wyposażenie pasujące do już używanych narzędzi edukacyjnych oraz doskonale spełniające postulaty programu:

 1. Rozwijanie rzeczywistych kompetencji przyszłości
  Proponujemy rozwiązania, które sprzyjają współpracy, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, a ponadto mają charakter interdyscyplinarny i mogą być wykorzystywane w ramach różnych przedmiotów szkolnych. 
 2. Rozwój talentów i rozbudzanie zainteresowań
  Celem programu jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami STEM. Propozycja eduacyjna Nowej Ery w programie Laboratoria Przyszłości pomaga rozbudzać wśród młodzieży pasje przyrodnicze, technologiczne i matematyczne, co w przyszłości przełoży się na losy zawodowe uczniów.
 3. Angażujące i nowoczesne zajęcia szkolne
  Oferta Nowej Ery wychodzi naprzeciw potrzebom poznawczym dzieci i młodzieży. Proponowane przez nas wyposażenie wprowadza do szkolnego nauczania komponent technologiczny, który skutecznie angażuje młodzież w proces dydaktyczny. Od lat wspieramy szkoły w procesie transformacji cyfrowej, tworząc własne, innowacyjne narzędzia, a także poprzez sukcesywnie budowane partnerstwa technologiczne. 

Do czego zobowiązana jest szkoła w ramach programu?

Szkoła jest zobowiązana do:

 • umożliwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia (w tym jego instalacja i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia); 
 • uwzględnienia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej podczas zajęć;
 • dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymiany wiedzy z innymi szkołami; 
 • wykorzystywania wyposażenia w ciągu co najmniej pięciu kolejnych lat szkolnych, przez średnio minimum 3 godziny zajęć w każdym tygodniu nauki; 
 • wyznaczenia koordynatora;
 • składania sprawozdań z udziału w Laboratoriach Przyszłości. 

O czym pamiętać wybierając wyposażenie w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Wyposażenie musi być zgodne z przyświecającą programowi ideą zapewnienia szkołom wszystkiego, co służy rozwijaniu kompetencji przyszłości: współpracy, interdyscyplinarności, umiejętności rozwiązywania problemów i kreatywności.

Wyposażenie, które trafi do szkół podstawowych, powinno być dostępne dla uczniów na lekcjach każdego przedmiotu, ale też na zajęciach pozalekcyjnych, np. kółkach zainteresowań.

Zadaniem wyposażenia jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym.

Rozwiązania Nowej Ery w programie Laboratoria Przyszłości

Katalog - Kompetencje przyszłości

Poznaj pełną ofertę Nowej Ery w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

W katalogu Kompetencje przyszłości online, znajdziesz:

 • Innowacyjne rozwiązania Nowej Ery
 • Informacje o gotowych pakietach wyposażenia
 • Innowacyjne powiązania budujące kompetencje STEM
 • Gotowe pomysły i wparcie merytoryczne
zobacz broszurę

Sprawozdanie z realizacji programu w 2022 r.

 

Szkoły, które wzięły udział w programie Laboratoria Przyszłości powinny złożyć sprawozdanie z realizacji programu w 2022 roku. Sprawozdanie należy złożyć do 7 lutego 2023 roku.

Sprawozdania składa organ prowadzący osobno dla każdej ze szkół. Jedno sprawozdanie przypada na jedną szkołę. 
Aby złożyć sprawozdanie należy wejść na www.gov.pl/web/laboratoria/sprawozdanie-2022 i wypełnić znajdujący się tam formularz on-line.

Formularz składa się z 19 stron.  

 • Dwie pierwsze strony zawierają informacje wstępne, a także pytania na temat organu prowadzącego, szkoły i kwot, jakie zostały przyznane i wykorzystane w ramach programu.  
 • Kolejne strony dotyczą zakupionego wyposażenia. Każda pozycja rozdzielona jest na dwa pytania: ilość zakupionego wyposażenia oraz nazwa modelu. 
 • Na ostatniej stronie znajdują się informacje na temat danych osoby składającej sprawozdanie. 

Więcej informacji oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania znajdą Państwo na www.gov.pl/web/laboratoria/sprawozdanie-2022

 

Szkoły, które zakupiły Empiriusza w ramach programu Laboratoria Przyszłości wypełniają punkty 285 i 286 w Dziale Robotyka.

Praktyczne porady

Wejdź do wirtualnego laboratorium

Sprawdź, jak to działa!

VR w szkole

W ostatnich latach mogliśmy obserwować intensywny rozwój nowoczesnych technologii, w tym także wirtualnej rzeczywistości. Początkowo kojarzona jedynie z sektorem rozrywki i gier (niekoniecznie edukacyjnych) w końcu zaczyna pewnym krokiem wkraczać do szkół.

Druk 3D w edukacji szkolnej

W ostatnich latach technologia szturmem przejmuje kolejne dziedziny naszego życia. Z dużym entuzjazmem przyjmowana jest także w edukacji. Druk 3D stanowi jedną z nowinek cieszących się rosnącą popularnością. Na całym świecie uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich stawiają swoje pierwsze kroki we włączaniu tej technologii w zajęcia. Liczba tematów i projektów wykorzystujących druk 3D jest niemal nieograniczona, zwłaszcza na zajęciach z nauk ścisłych, matematyki, ale i nauk społecznych. Projekty druku mogą być tworzone w zespołach, jak również indywidualnie, a ich poziom trudności bez problemu dostosujemy do grupy wiekowej, zaczynając od projektowania pojedynczych przedmiotów codziennego użytku, a kończąc na skomplikowanych systemach angażujących dodatkowe programy informatyczne.

Wirtualna rzeczywistość w nauce

Nowoczesne technologie pozwalają coraz lepiej kształcić specjalistów

Posłuchaj podcastu jak współczesna szkoła kształtuje kompetencje cyfrowe

Skontaktuj się z nami

Wypełnij poniższy formularz, aby poznać więcej szczegółów o pełnej ofercie Nowej Ery w programie "Laboratoria Przyszłości". Z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę i pomożemy wybrać optymalny pakiet dla szkoły!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także