„Lekcja muzyki 6”

„Lekcja muzyki 6”

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 852/3/2019
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2022–2024

Podręcznik „Lekcja muzyki” dla klasy szóstej szkoły podstawowej przybliża podstawowe wiadomości z teorii oraz historii muzyki i umożliwia rozwijanie kluczowych umiejętności muzycznych.

  • Sprzyja umuzykalnieniu poprzez starannie dobrany repertuar utworów do śpiewania i grania oraz literatury muzycznej do słuchania.
  • Umożliwia kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce za pomocą inspirujących ćwiczeń.
  • Zachęca do twórczej aktywności i rozwijania muzycznych zainteresowań dzięki poleceniom Na złotą nutę oraz Moja muzyka.
  • Zaznajamia z różnorodnymi zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
  • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.
  • Dostarcza bogatego materiału do kształcenia umiejętności muzycznych poprzez dodatkowe piosenki oraz utwory instrumentalne.