Lekcja muzyki 7

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 852/4/2020/z1
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2020–2022
Podręcznik „Lekcja muzyki” dla klasy siódmej szkoły podstawowej przystępnie zapoznaje z podstawowymi wiadomościami z teorii oraz historii muzyki i w atrakcyjny sposób wspiera kształcenie kluczowych umiejętności muzycznych.

  • Wspomaga kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach, ruchu przy muzyce oraz aktywnego słuchania i tworzenia muzyki dzięki różnorodnym propozycjom ćwiczeń.
  • Zawiera optymalną ilość treści, możliwą do zrealizowania przy 1 lekcji muzyki w tygodniu.
  • Proponuje zróżnicowane aktywności muzyczne, stosownie do potrzeb i zainteresowań uczniów w klasie 7.
  • Inspiruje do rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez polecenia Na złota nutę, Moja muzyka i Laboratorium muzyczne.
  • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne, nowoczesne infografiki.
  • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym Warsztatom muzycznym.
  • Wspiera rozwój muzycznych zainteresowań dzięki samouczkowi gry na gitarze wraz ze śpiewnikiem gitarowym.