Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 589/2/2013/2015
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” wyróżnia się kalendarzowym układem treści. Jeden temat to jedna lekcja w szkole, co ułatwia przygotowanie i organizację zajęć.

  • Umożliwia skuteczne nauczanie dzięki atrakcyjnym ćwiczeniom i zabawom.
  • Pobudza uczniów do aktywności na lekcji i motywuje do rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez inspirujące zadania twórcze.
  • Sprzyja wszechstronnemu umuzykalnieniu za pomocą starannie przygotowanej kolekcji utworów do grania i śpiewania oraz propozycji literatury muzycznej do słuchania.
  • Zapewnia bogaty materiał do nauki podstawowych umiejętności muzycznych dzięki zestawowi dodatkowych piosenek oraz utworów instrumentalnych wraz z tabelą chwytów fletowych.
  • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
  • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.