Lekcja muzyki

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 852/4/2017
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” wspiera rozwój kluczowych umiejętności muzycznych i zapoznaje z podstawowymi wiadomościami z teorii oraz historii muzyki.

  • Umożliwia kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce dzięki różnorodnym propozycjom ćwiczeń.
  • Zachęca do twórczej aktywności i rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez polecenia Na złota nutę oraz Moja muzyka.
  • Pobudza uczniów do aktywności na lekcji i sprzyja umuzykalnieniu za pomocą starannie dobranego repertuaru utworów do śpiewania i grania oraz literatury muzycznej do słuchania.
  • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
  • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.
  • Zapewnia bogaty materiał do nauki podstawowych umiejętności muzycznych dzięki zestawowi dodatkowych piosenek oraz utworów instrumentalnych wraz z tabelą chwytów fletowych.

Zobacz także