Lekcja muzyki

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 589/3/2014/2015
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” wyróżnia się kalendarzowym układem treści. Jeden temat to jedna lekcja w szkole, co ułatwia przygotowanie i organizację zajęć.

  • Pomaga w skutecznym nauczaniu dzięki bogatemu wyborowi atrakcyjnych ćwiczeń i zabaw.
  • Zachęca uczniów do aktywności na lekcji w ramach interesujących zadań twórczych.
  • Sprzyja rozwijaniu muzycznych zainteresowań dzięki starannie przygotowanemu zbiorowi utworów do grania i śpiewania oraz wyborowi literatury muzycznej do słuchania.
  • Umożliwia systematyczne utrwalanie umiejętności opanowanych na lekcjach dzięki Warsztatom muzycznym oraz zestawowi dodatkowych piosenek i utworów instrumentalnych wraz z tabelą chwytów fletowych.
  • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.