„Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 852/3/2019
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” zapoznaje z podstawowymi wiadomościami z teorii oraz historii muzyki i wspiera rozwój kluczowych umiejętności muzycznych.

  • Sprzyja umuzykalnieniu za pomocą starannie dobranego repertuaru utworów do śpiewania i grania oraz literatury muzycznej do słuchania.
  • Umożliwia kształcenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach i ruchu przy muzyce dzięki różnorodnym propozycjom ćwiczeń.
  • Zachęca do twórczej aktywności i rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez polecenia Na złota nutę oraz Moja muzyka.
  • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
  • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.
  • Zapewnia bogaty materiał do kształcenia umiejętności muzycznych dzięki zestawowi dodatkowych piosenek oraz utworów instrumentalnych.