Lubię to! Klasa 4

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 729/1/2015
Autorzy: Michał Kęska

Podręcznik „Lubię to!” dla klasy czwartej szkoły podstawowej zawiera wiedzę o historii i zastosowaniu komputerów, zasadach bezpiecznego korzystania z komputera i sposobach komunikowania się przez internet. Uczy też, jak tworzyć rysunki (MS Paint 6.1) i teksty (MS Word 2010).

  • Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności dzięki licznym zrzutom ekranowym oraz podpowiedziom i komentarzom sympatycznego robota.
  • Zachęca do poszerzania wiedzy, czemu służą ciekawostki zamieszczone pod koniec każdego tematu i zadania na ocenę celującą.
  • Rozwija umiejętność pracy w grupie poprzez propozycje projektów na końcu działów poświęconych programom Paint i Word.