Mata „Edukacji w ruchu

Mata „Edukacji w ruchu". Od rozwoju fizycznego do rozwoju myślenia

Autorzy: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha, Piotr Tkacz

Mata „Edukacji w ruchu” jest przeznaczona do zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gry i zabawy łączą i aktywizują wszystkie sfery rozwojowe: ruchową, poznawczą, społeczną i emocjonalną.

  • Podczas zabaw na macie dzieci m.in. skaczą, biegają, przechodzą, wyszukują, układają, planują, wnioskują i analizują.
  • Wykorzystują myślenie matematyczne, kodują i dekodują.
  • Doskonalą umiejętność komunikacji, poszerzają zasób słownictwa.
  • Uczą się współpracy i przestrzegania reguł.
  • Zabawy na macie aktywizują całą grupę, zapewniają interakcję dziecko – dziecko oraz dziecko – dorosły.