MATeMAtyka 1

MATeMAtyka 1

Podręcznik nauczyciela. Zakres podstawowy.

Autorzy: Barbara Jedynak

Podręcznik Nauczyciela do zakresu podstawowego jest skorelowany z materiałami w podręczniku ucznia. Umieszczone na szerokich marginesach odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń i zadań oraz rozwiązania trudnych zadań ułatwiają przygotowanie się do lekcji oraz jej przeprowadzenie.

  • Komentarze merytoryczne i odniesienia do innych elementów serii zapewniają sprawne przygotowanie i przeprowadzenie lekcji.
  • Zamieszczone odpowiedzi i rozwiązania umożliwiają szybkie sprawdzenie prac uczniów i wyłapanie ewentualnych błędów.
  • Odpowiedzi do wszystkich zadań z podręcznika ucznia ułatwiają wybór konkretnego zadania, jeśli zależy nam, aby uczniowie zetknęli się z określonym rozwiązaniem.
  • Rozwiązania zadań umożliwiają łatwe i szybkie określenie, które zadania są do zrobienia na lekcji, a które lepiej zadać uczniom do domu.