MATeMAtyka 2

Ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska

Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych „MATeMAtyka” jest sprawdzonym narzędziem do pracy na lekcji i do samodzielnej pracy uczniów w domu.

  • Pozwala pracować z uczniami, którym potrzeba dodatkowych prostszych ćwiczeń dzięki bogatemu wyborowi ćwiczeń i zadań, z których część jest do rozwiązania w zeszycie ćwiczeń, a część w zeszycie uczniowskim.
  • Ułatwia zapamiętywanie omawianych w podręczniku treści dzięki wstawkom przy ćwiczeniach przypominającym podstawowe wzory i pojęcia.
  • Wspomaga ucznia w nauce dzięki pełnym lub częściowym rozwiązaniom kluczowych zadań.
  • Umożliwia szybki wybór potrzebnych ćwiczeń dzięki układowi treści zgodnemu z układem podręcznikiem.
  • Wspiera ucznia w powtarzaniu materiału i przygotowywaniu się do sprawdzianów dzięki zestawom powtórzeniowym na końcu każdego działu.