MATeMAtyka 2

MATeMAtyka 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 360/2/2013/2015
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „MATeMAtyka” w spójny, przystępny i klarowny sposób wprowadza uczniów w zagadnienia matematyczne. Pozwala na przeprowadzanie ciekawych lekcji, umożliwia także samodzielną i efektywną pracę w domu.

  • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w działach: Wielomiany, Funkcje wymierne, Funkcje trygonometryczne, Ciągi, Rachunek różniczkowy, Planimetria.
  • Porządkuje wiedzę nabytą wcześniej i utrwala wiedzę nowo nabytą dzięki bardzo przejrzystej strukturze – rozwiązanym przykładom przeplatanym prostymi ćwiczeniami oraz zadaniom ułożonym wraz ze wzrastającym stopniem trudności.
  • Wspomaga rozumienie wprowadzanych treści dzięki licznym rysunkom merytorycznym wykorzystującym kolory i dobrze dobranym zdjęciom.
  • Rozwija umiejętność rozwiązywania zadań dzięki starannie przygotowanym rozwiązaniom przykładów i licznym schematom rozwiązań podanych przy zadaniach.
  • Poszerza spojrzenie na wiele obowiązkowych zagadnień dzięki ciekawym wstawkom merytorycznym umieszczonym na stronach wyróżnionych kolorem.
  • Urozmaica lekcje i zachęca do samodzielnych matematycznych poszukiwań, czemu służą ciekawe infografiki i kończące każdy dział zagadnienia uzupełniające.
  • Pokazuje, że na lekcjach matematyki nie trzeba się ograniczać do kartki w kratkę i ołówka dzięki dodatkowi na końcu podręcznika o wykorzystywaniu kalkulatora graficznego.
  • Pozwala świadomie przygotowywać się do egzaminu maturalnego dzięki oznaczeniu treści rozszerzonych.
  • Umożliwia systematyczne przygotowywanie się do egzaminu maturalnego dzięki umieszczonym po każdym dziale trzem zestawom powtórzeniowym, w tym jednym testowym.