MATeMAtyka 2

Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik, Wojciech Babiański

Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych „MATeMAtyka” to publikacja nowoczesna i praktyczna, przeznaczona do pracy na każdym poziomie nauczania, zarówno podstawowym jak i rozszerzonym.

  • Umożliwia pracę z uczniami, którym potrzeba dodatkowych prostszych zadań, a także z uczniami, którzy potrzebują większych wyzwań dzięki podziałowi zadań na dwa zestawy: łatwiejszy i trudniejszy.
  • Stawia wyzwania uczniom szczególnie zainteresowanym matematyką dzięki licznym zadaniom o podwyższonym stopniu trudności.
  • Daje możliwość szybkiego wyboru potrzebnych zadań dzięki układowi treści zgodnemu z układem podręcznika.
  • Porządkuje wiedzę i umożliwia pracę z uczniami realizującymi zakres podstawowy i zakres rozszerzony dzięki oznaczeniu treści rozszerzonych.
  • Umożliwia systematyczne przygotowywanie się do egzaminu maturalnego dzięki kończącym każdy dział zestawom powtórzeniowym.
  • Ułatwia samodzielną pracę dzięki zamieszczonym na końcu książki odpowiedziom i wskazówkom.