MATeMAtyka 3

Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

Autorzy: Dorota Ponczek, Karolina Wej

„Karty pracy ucznia” dla zakresu podstawowego są ściśle skorelowane z podręcznikiem i łączą w sobie funkcje zeszytu ćwiczeń oraz przygotowania do matury. Pozwalają utrwalić treści wprowadzane na lekcjach, a następnie wykorzystać zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań typu maturalnego.

  • Zapewniają systematyczne przygotowanie do matury i pozwalają oswoić się z obowiązkowym egzaminem z matematyki.
  • Zestaw 6-8 zadań umożliwia skuteczne przećwiczenie umiejętności związanych z danym tematem.
  • Zadania z podwójną numeracją umożliwiają analizę zadania rozwiązanego krok po kroku, a następnie rozwiązanie podobnego.
  • Po każdym dziale zamieszczono zestawy zadań zamkniętych i otwartych wzorowanych na zadaniach z Informatora CKE.
  • Zamieszczone na końcu publikacji odpowiedzi umożliwiają samodzielne sprawdzanie, czy otrzymane wyniki są poprawne.
Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także