MATeMAtyka 3

MATeMAtyka 3

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 360/3/2014/2016
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „MATeMAtyka” w spójny i przystępny sposób wprowadza uczniów w zagadnienia matematyczne. Pozwala na przeprowadzanie ciekawych lekcji w szkole, jednocześnie umożliwiając samodzielną i efektywną pracę w domu.

Dostosowany do zapisów ustawy wymagającej wieloletniości podręczników.

  • Zrozumiale i przystępnie wprowadza nowe zagadnienia zebrane w działach: Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka, Funkcje wykładnicze i logarytmiczne, Stereometria, Przykłady dowodów w matematyce.
  • Porządkuje wiedzę już nabytą oraz utrwala tę, która jest nowa dzięki bardzo przejrzystej strukturze podręcznika – rozwiązanym przykładom przeplatanym prostymi ćwiczeniami oraz zadaniom ułożonym wraz ze wzrastającym stopniem trudności.
  • Wspomaga zrozumienie wprowadzanych treści dzięki licznym rysunkom merytorycznym wykorzystującym kolory oraz dzięki dobrze dobranym zdjęciom.
  • Rozwija umiejętność rozwiązywania zadań dzięki starannie przygotowanym rozwiązaniom przykładów oraz często przedstawianym przy zadaniach schematom rozwiązań.
  • Wspomaga naukę niełatwej sztuki dowodzenia dzięki specjalnie do tego przygotowanemu działowi Przykłady dowodów w matematyce, w którym oddzielnie opracowano dowody w algebrze oraz w geometrii. 
  • Poszerza spojrzenie na wiele matematycznych obowiązkowych zagadnień dzięki dodatkowym ciekawym wstawkom merytorycznym umieszczonych na wyróżnionych kolorem stronach.
  • Urozmaica lekcje oraz zachęca do samodzielnych matematycznych poszukiwań dzięki ciekawym infografikom oraz przygotowanym po każdym dziale zagadnieniom uzupełniającym pogłębiającym wcześniej zdobytą wiedzę.
  • Umożliwia utrwalenie przed egzaminem maturalnym wiedzy z poszczególnych działów dzięki umieszczonym po każdym z nich trzem zestawom powtórzeniowym, w tym jednym testowym oraz zestawowi Przed maturą z matematyki.
  • Umożliwia systematyczne powtarzanie całego materiału przed egzaminem maturalnym dzięki specjalnie przygotowanemu do tego działowi, w którym zawarto najważniejsze treści teoretyczne oraz duży wybór zadań.

Pozwala poczuć się jak na maturze dzięki sześciu zestawom zadań ułożonych zgodnie z układem zadań na arkuszu maturalnym.