MATeMAtyka 4

Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

Autorzy: Karolina Wej, Dorota Ponczek

„Karty pracy ucznia ze zbiorem zadań” dla zakresu podstawowego są połączeniem znanego z poprzednich klas układu Kart pracy z dodatkowymi zestawami zadań. Ścisła korelacja Kart pracy z podręcznikiem pozwala na sprawne wyćwiczenie umiejętności kształconych w klasie 4 oraz skuteczne utrwalenie ich do matury.  

  • Zestaw 6-8 zadań do każdego tematu umożliwia skuteczne przećwiczenie nowych umiejętności.
  • Zadania z podwójną numeracją ułatwiają analizę zadania rozwiązanego krok po kroku, a następnie rozwiązanie podobnego.
  • Dodatkowy zestaw zadań otwartych „Zbiór zadań” zapewnia dodatkową bazę zadań do wykorzystywania przy realizacji danego tematu lub przy powtórzeniu przed sprawdzianem.
  • Każdy dział kończy sekcja „Przed obowiązkową maturą z matematyki”, która pozwala na utrwalenie materiału w formie zadań zgodnych z zaprezentowanymi w Informatorze maturalnym CKE.
  • Zamieszczone na końcu publikacji odpowiedzi umożliwiają samodzielne sprawdzanie, czy otrzymane wyniki są poprawne.
Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także