Matematyka. Część 1

Podręcznik do matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej

Nr dopuszczenia: 573/1/2012/2015
Autorzy: Wojciech Babiański, Karolina Wej

Podręcznik „Matematyka” jest przeznaczony dla zasadniczej szkoły zawodowej.

  • Przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania zadań dzięki licznym przykładom.
  • Umożliwia sprawdzenie stopnia przyswojenia wiadomości i opanowania umiejętności po każdym temacie dzięki testom Sprawdź, czy potrafisz.
  • Ukazuje wszechstronne zastosowanie matematyki w życiu codziennym dzięki stronom działowym w atrakcyjny sposób wprowadzającym omawianą tematykę oraz podsumowaniom w postaci infografik. Liczne zadania zawierające treści praktyczne, zamieszczone zarówno w poszczególnych lekcjach, jak i w odrębnych w rozdziałach z podtytułem zastosowania, pomagają opanować materiał.
  • Gwarantuje wygodę użytkowania dzięki intuicyjnej nawigacji. Wszystkie jednostki tematyczne składają się z przykładów obudowanych ćwiczeniami, zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, materiałów utrwalających: Sprawdź, czy potrafisz i Powtórzenie oraz skondensowanej prezentacji wiadomości w postaci rozkładówki To, co najważniejsze w każdym dziale.    
  • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki atrakcyjnej szacie graficznej, przejrzystemu układowi treści, dużej liczbie wykresów, tabel i rysunków geometrycznych.
  • Pomaga skutecznie przygotować się do pracy klasowej. Po każdym dziale znajdują się: podsumowanie To, co najważniejsze oraz trzy zestawy powtórzeniowe z zadaniami typu „prawda-fałsz”, wielokrotnego wyboru oraz z zadaniami otwartymi. Ponadto podręcznik zawiera test całoroczny i odpowiedzi do wszystkich zadań.