Matematyka na czasie. Klasa 1.

Podręcznik do matematyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 742/1/2015
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Podręcznik dla gimnazjum „Matematyka na czasie” do klasy 1 angażuje uwagę gimnazjalistów, pokazując matematykę w różnych dziedzinach życia; pozwala odnaleźć sens uczenia się matematyki.

 • Zachęca do nauki dzięki atrakcyjnemu opracowanie graficznemu; każdy z 48 tematów rozpoczyna całostronicowa nowoczesna infografika, wprowadzająca w temat i inspirująca do przemyśleń. 
 • Budzi zainteresowanie matematyką, pokazując jej związki z różnymi dziedzinami życia, m.in. dbaniem o zdrowie, budżetem, sportem, nauką, techniką, historią.
 • Angażuje w naukę dzięki osadzeniu zadań w kontekście praktycznym, w zakresie przydatnym na co dzień.
 • Budzi emocje, wywołuje dyskusje, poruszając tematy bliskie gimnazjalistom, często związane ze współczesnym światem.
 • Pomaga rozszerzać wiadomości, czemu sprzyjają treści Warto wiedzieć oraz ciekawostki Czy wiesz, że… .
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki: Przykładom z rozwiązaniami i dobranym do nich Ćwiczeniom, wyróżnieniom ważnych treści do zapamiętania Zapamiętaj, Zadaniom ułożonym zgodnie z rosnącym stopniem trudności.
 • Pomaga odkrywać zależności i formułować prawidłowości, wykorzystując wiedzę uczniów i budując na niej nowe pojęcia i wnioski, zanim jeszcze pojawią się formalne definicje.
 • Ułatwia zapamiętywanie dzięki czytelnym wyróżnieniom, schematom, wywoływaniu skojarzeń za pomocą metod mnemotechnicznych.
 • Wspiera systematyczny przyrost wiedzy dzięki układowi pozwalającemu na nauczanie spiralne – już w klasie 1 omawia potęgi, pierwiastki i równania.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki rozmaitym formom powtórek: kończących tematy Sprawdź, czy potrafisz i kończących działy Powtórzeniom.
 • Zrozumiale i przystępnie wyjaśnia zagadnienia zebrane w siedmiu działach: Liczby, Potęgi i pierwiastki, Procenty, Figury płaskie, Wyrażenia algebraiczne, Równania, Symetrie.