Matematyka na czasie. Klasa 2.

Podręcznik do matematyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 742/2/2016
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz


Podręcznik dla gimnazjum „Matematyka na czasie” do klasy 2 angażuje gimnazjalistów, pokazując matematykę w różnych dziedzinach życia; pozwala odnaleźć sens uczenia się matematyki.

 • Zachęca do nauki dzięki atrakcyjnemu opracowanie graficznemu; każdy z 36 tematów rozpoczyna całostronicowa nowoczesna infografika wprowadzająca w temat i inspirująca do przemyśleń. 
 • Budzi zainteresowanie matematyką, pokazując jej związki z różnymi dziedzinami życia, m.in. przyrodą, ekonomią, architekturą, historią, geografią, sportem, nauką, techniką.
 • Angażuje w naukę dzięki osadzeniu zadań w kontekście praktycznym, w zakresie przydatnym na co dzień.
 • Budzi emocje, wywołuje dyskusje dzięki tematom bliskim gimnazjalistom, często związanym ze współczesnym światem.
 • Pomaga rozszerzać wiadomości dzięki dodatkowym treściom Warto wiedzieć oraz ciekawostkom Czy wiesz, że… .
 • Umożliwia samodzielną naukę dzięki rozwiązanym Przykładom i dobranym do nich Ćwiczeniom, wyróżnieniom ważnych treści do zapamiętania Zapamiętaj i Zadaniom ułożonym zgodnie ze wzrostem stopnia trudności.
 • Pomaga odkrywać zależności i formułować prawidłowości, wykorzystując wiedzę uczniów i budując na niej nowe pojęcia i wnioski, zanim jeszcze pojawią się formalne definicje.
 • Ułatwia zapamiętywanie dzięki czytelnym wyróżnieniom, schematom, wywoływaniu skojarzeń za pomocą metod mnemotechnicznych.
 • Wspiera systematyczny przyrost wiedzy dzięki układowi pozwalającemu na nauczanie spiralne – w klasie 2 pogłębia tematyką związaną z potęgami, pierwiastkami, równaniami, co ułatwia wprowadzenie nowych zagadnień.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki elementom powtórzeniowym: kończącym tematy Sprawdź, czy potrafisz i kończącym działy Powtórzeniom.
 • Zrozumiale i przystępnie wyjaśnia zagadnienia zebrane w ośmiu działach: Potęgi i pierwiastki, Okręgi i koła, Równania i proporcjonalność, Trójkąty prostokątne, Układy równań liniowych, Okręgi i wielokąty foremne, Graniastosłupy, Statystyka i prawdopodobieństwo.