Matematyka na czasie. Klasa 3.

Matematyka na czasie. Klasa 3.

Podręcznik do matematyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 742/3/2017
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz


Podręcznik dla gimnazjum „Matematyka na czasie” do klasy 3 angażuje gimnazjalistów, pokazując matematykę w różnych dziedzinach życia; pozwala odnaleźć sens uczenia się matematyki oraz przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego.

 • Zachęca do nauki dzięki atrakcyjnemu opracowaniu graficznemu; każdy z 20 tematów rozpoczyna całostronicowa nowoczesna infografika wprowadzająca w temat i inspirująca do przemyśleń. 
 • Budzi zainteresowanie matematyką, pokazując jej związki z różnymi dziedzinami życia, m.in. przyrodą, ekonomią, architekturą, historią, geografią, sportem, nauką, techniką.
 • Angażuje w naukę, dzięki osadzeniu zadań w kontekście praktycznym, w zakresie przydatnym na co dzień.
 • Budzi emocje, wywołuje dyskusje, dzięki tematom bliskim gimnazjalistom, często związanym ze współczesnym światem.
 • Pomaga rozszerzać wiadomości, dzięki dodatkowym treściom Warto wiedzieć oraz ciekawostkom Czy wiesz, że… .
 • Umożliwia samodzielną naukę, dzięki rozwiązanym Przykładom i dobranym do nich Ćwiczeniom, wyróżnieniom ważnych treści do zapamiętania Zapamiętaj i Zadaniom ułożonym zgodnie ze wzrostem stopnia trudności.
 • Pomaga odkrywać zależności i formułować prawidłowości, wykorzystując wiedzę uczniów i budując na niej nowe pojęcia i wnioski, zanim jeszcze pojawią się formalne definicje.
 • Ułatwia zapamiętywanie, dzięki czytelnym wyróżnieniom, schematom, wywoływaniu skojarzeń za pomocą metod mnemotechnicznych.
 • Wspiera systematyczny przyrost wiedzy, dzięki układowi pozwalającemu na nauczanie spiralne – już w klasie 1 omawia potęgi, pierwiastki, równania.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy i systematyczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, dzięki elementom powtórzeniowym: kończącym tematy Sprawdź, czy potrafisz i kończącym działy Powtórzeniom. Przygotowania do egzaminu usystematyzuje dział Powtórzenie po gimnazjum.
 • Zrozumiale i przystępnie wyjaśnia zagadnienia zebrane w czterech działach: Funkcje, Podobieństwo, Wielościany, Bryły obrotowe.