Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 875/1/2017
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Podręcznik „Matematyka z kluczem” dla klasy 4 szkoły podstawowej, część 1, jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

  • Umożliwia samodzielne odkrywanie prawidłowości matematycznych, czemu służą atrakcyjne wprowadzenia Na dobry początek do każdego tematu.

  • Wspiera stopniowe rozwijanie umiejętności dzięki szczegółowo rozwiązanym przykładom.

  • Każdy uczeń może pracować w indywidualnym tempie, rozwiązując specjalnie przygotowane zadania z kluczem.

  • Ułatwia naukę, czemu służą praktyczne wskazówki zamieszczone w ramkach Dobra rada.

  • Pomaga rozwijać zainteresowania matematyczne dzięki zadaniom z pucharem, treściom w rubrykach Dla dociekliwych i zestawom Zadania na deser.

  • Pomaga systematycznie utrwalać wiadomości i umiejętności dzięki zestawom zadań Powtórzenie przed klasówką oraz Zadania na temat…, zamieszczonym na końcu każdego działu.

Zobacz także