Matematyka z kluczem. Klasa 5, część 1

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2021-2023

Nr dopuszczenia: 875/2/2018
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik „Matematyka z kluczem” dla klasy 5 szkoły podstawowej, część 1, jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

  • Umożliwia samodzielne odkrywanie prawidłowości matematycznych, czemu służą atrakcyjne wprowadzenia Na dobry początek do każdego tematu.
  • Wspiera stopniowe rozwijanie umiejętności dzięki szczegółowo rozwiązanym przykładom.
  • Każdy uczeń może pracować w indywidualnym tempie, rozwiązując specjalnie przygotowane zadania z kluczem.
  • Ułatwia naukę, czemu służą praktyczne wskazówki zamieszczone w ramkach Dobra rada.
  • Pomaga rozwijać zainteresowania matematyczne dzięki zadaniom z pucharem, treściom w rubrykach Dla dociekliwych i zestawom Zadania na deser.
  • Pomaga systematycznie utrwalać wiadomości i umiejętności dzięki zestawom zadań Czy już umiem? na końcu każdego tematu, Powtórzenie przed klasówką oraz Zadania na temat…, zamieszczonym na końcu każdego działu.