Matematyka z kluczem. Klasa 6, część 2.

Matematyka z kluczem. Klasa 6, część 2.

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 6 szkoły podstawowej, część 2, jest w pełni skorelowany z podręcznikiem.

  • Zawiera różnorodne ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, w tym Jeśli potrzebujesz rozgrzewki oraz Dla dociekliwych.
  • Ułatwia utrwalenie wiedzy i przygotowanie do sprawdzianów dzięki zestawom Przed sprawdzianem zamieszczonym na końcu każdego działu.
  • Pozwala uczniom samodzielnie oceniać poprawność rozwiązań wielu zadań.