Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Generator testów i sprawdzianów

Matematyka z kluczem.

Generator testów i sprawdzianów to aplikacja dla nauczycieli do układania kartkówek, klasówek, dowolnych kart pracy. Pomocna w szybkim przygotowaniu 8 równoważnych zestawów zadań.

Zadania zostały pogrupowane w działy i tematy zgodnie z układem treści podręcznika. Do wyboru są zadania z dwóch poziomów wymagań: podstawowego (oznaczone P) i ponadpodstawowego (oznaczone PP).

Korzystając z Generatora, można:

  • układać własne zestawy zadań, korzystając z wygodnej bazy zadaniowej,
  • uzyskiwać automatycznie 8 różnych wersji każdego zestawu zadań wraz z odpowiedziami,
  • zapisywać testy utworzone na własne potrzeby i wielokrotnie je wykorzystywać,
  • utworzyć własne zadania i dodać do bazy zadaniowej.

Generator daje możliwość zapisywania wszystkich zestawów zadań w jednym pliku PDF.