Wybrzmiał już pierwszy dzwonek! W szkole podstawowej kolejne roczniki uczniów rozpoczynają naukę według nowej podstawy programowej. Dostarczenie kompletu publikacji dla każdego ucznia, archiwizacja ich wszystkich w bibliotekach oraz ich dystrybucja – to ogromne i czasochłonne wyzwania, z którymi się w tym czasie mierzymy. Niekiedy trwa to dłużej, niż byśmy chcieli. Aby jednak w tym trudnym okresie nauka mogła przebiegać sprawnie, Nowa Era zachęca do korzystania ze swoich nowych publikacji dotacyjnych w wersji elektronicznej.

Prosimy o przekazanie uczniom fragmentów podręczników oraz zeszytów ćwiczeń. Przygotowaliśmy:

1. podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do kl. 2, 5, 8,
2. zeszyty ćwiczeń do kl. 1, 4, 7.

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń uczniowie mogą pobrać oraz drukować we wskazanym zakresie. Wystarczy przekazać adres strony, by umożliwić im dostęp do wymienionych wyżej publikacji. Dostępne są bezpłatnie i zawierają treści na cały pierwszy miesiąc nauki. Można z nich korzystać zarówno w szkole, jak i w domu.

Klasa 1 – zeszyty ćwiczeń

Klasa 2 – podręczniki i zeszyty ćwiczeń

Klasa 4 – zeszyty ćwiczeń

Klasa 5 – podręczniki i zeszyty ćwiczeń

Klasa 7 – zeszyty ćwiczeń

Klasa 8 – podręczniki i zeszyty ćwiczeń