Meine Deutschtour. Część 1.

Meine Deutschtour. Część 1.

Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

Autorzy: Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka

„Meine Deutschtour". Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD-Audio część 1. przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym. Dedykowany rozpoczynającym naukę języka niemieckiego od podstaw. Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

  • Podręcznik jest przyjazny i przewidywalny w zakresie materiału przeznaczonego do realizacji w trakcie 45 minut – jedna strona to jedne zajęcia lekcyjne.
  • Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym już od pierwszej lekcji dzięki obecności wszystkich typów zadań egzaminacyjnych.
  • Rozwija wymagane umiejętności językowe ćwiczone systematycznie w kolejnych rozdziałach oraz sekcjach Dialogecke EXTRA! i Textecke EXTRA!
  • Umożliwia sprawne opanowanie niemieckich struktur gramatycznych dzięki tabelom gramatycznym na końcu podręcznika  - Grammatiktabellen oraz minitabelkom zawartym w treści poszczególnych lekcji.
  • Ułatwia powtórkę  gramatyki poprzez sekcje  Grammatik ist okay! oraz Vor der Klassenarbeit!
  • Ułatwia przyswajanie słownictwa poprzez  trening zawarty w kolejnych lekcjach danego rozdziału oraz oddzielne sekcje Aktivwörterbuch i Vor der Klassenarbeit!
  • Oferuje systematyczny trening wymowy, z nagraniami, tabelami i polskimi odnośnikami wymawianych głosek lub ich zbitek w sekcji Aussprache.
  • Wzbudza i rozwija zainteresowanie światem poprzez autentyczne materiały niosące ze sobą treści realioznawcze dotyczące krajów DACHL  prezentowane podczas lekcji kulturowych.
  • Inspiruje do samodzielnej pracy stymulowanej poprzez propozycje projektów edukacyjnych zawartych w sekcji Projekt!