Meine Deutschtour. Część 2

Meine Deutschtour. Część 2

Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

Autorzy: Ewa Kościelniak - Walewska, Małgorzata Kosacka

Meine Deutschtour” podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD-Audio  część 2. przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym. Przeznaczony do realizacji programu nauczania języka niemieckiego od podstaw (podstawa programowa III.0.). Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

  • Ułatwia zarządzanie czasem na zajęciach i realizację programu poprzez przejrzystą budowę -  każda strona jest lekcją przewidzianą do realizacji w ciągu 45 minut.
  • Umożliwia  wszechstronne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym dzięki opracowaniu wszystkich obowiązujących tematów oraz obecności wszystkich typów zadań gimnazjalnych.
  • Rozwija u uczniów wymagane kluczowe sprawności językowe ćwiczone systematycznie w kolejnych rozdziałach oraz sekcjach Dialogecke EXTRA! i Textecke EXTRA!
  • Umożliwia sprawne wdrożenie niemieckich struktur gramatycznych dzięki tabelom gramatycznym na końcu podręcznika - Grammatiktabellen oraz minitabelkom zawartym w treści poszczególnych lekcji.
  • Ułatwia przygotowanie powtórzeń z gramatyki poprzez sekcje  Grammatik ist okay! oraz Vor der Klassenarbeit!
  • Ułatwia pracę nad utrwalaniem poznanego materiału leksykalnego poprzez spiralny trening zawarty w kolejnych lekcjach danego rozdziału oraz oddzielne sekcje Aktivwörterbuch i Vor der Klassenarbeit!
  • Oferuje systematyczny trening fonetyczny, z nagraniami (CD-Audio), tabelami i polskimi odnośnikami wymawianych głosek lub ich zbitek w sekcji Aussprache.
  • Wzbudza i rozwija zainteresowanie światem poprzez autentyczne materiały niosące ze sobą treści realioznawcze dotyczące krajów DACHL  prezentowane podczas lekcji kulturowych.
  • Inspiruje do samodzielnej pracy stymulowanej poprzez propozycje projektów edukacyjnych zawartych w sekcji Projekt!